Léiríonn suirbhé nua go bhfuil os cionn 95% d'oibrithe ag iarraidh obair ón mbaile, cuid den am ar a laghad. Níl ach 5% ag iarraidh filleadh go lánaimseartha ar an áit oibre.

6,400 oibrí san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon a ceistíodh i gcomhair an tsuirbhé a rinne Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Coimisiún Forbartha an Iarthair.

Tugtar le fios sa suirbhé go bhfuil an líon daoine ar fearr leo obair ón mbaile ardaithe go suntasach le bliain.

32% de na daoine a ceistíodh atá ag iarraidh obair ón mbaile amháin le hais 12% ag tús na paindéime bliain ó shin.

Deirtear chomh maith nach bhfuil cinneadh déanta fós ag 75% d'eagraíochtaí cén áit a mbeidh an fhoireann bunaithe nuair a thiocfas deireadh le srianta Covid-19.

Maidir leis an 25% eile, tá sé socraithe ag 78% díobh go mbeidh an fhoireann bunaithe san áit oibre cuid den am agus sa bhaile an chuid eile den am.

Ceistíodh bainisteoirí don suirbhé faoin gcaoi a ndeachaigh an chianobair i bhfeidhm ar chúrsaí oibre, dar leo.

Mhaígh 40% díobh nach raibh aon difríocht idir chianbhainistiú agus bainistiú san áit oibre.

Thug 44% le fios go raibh an cianbhainistiú níos deacra agus dúirt an 9% eile go raibh sé níos fusa.