Tá sé tugtha le tuiscint ag Rialtas na Breataine go bhféadfaidís dul i muinín force majeure lena gcuid oibleagáid i leith Phrótacal an Tuaiscirt a chealú, de réir eolais atá faighte ag RTÉ.

Séard is force majeure ann de réir an dlí oibleagáid a chealú ar chúinsí nach raibh aon choinne leo.

Tá an fhéidearthacht leagtha amach i litir 20 leathanach atá curtha ag Rialtas na Breataine chuig an gCoimisiún Eorpach.

Maítear sa litir gur tháinig cúinsí éagsúla chun cinn a chuir iallach ar an mBreatain leasuithe a dhéanamh ar fheidhmiú an phrótacail gan dul i gcomhairle leis an Aontas Eorpach.

Áirítear i measc na gcúinsí sin an phaindéim Covid-19.

Freagra oifigiúil is ea an litir ar chinneadh an Choimisiúin Eorpaigh dhá mhí ó shin an dlí a chur ar Rialtas na Breataine faoi chodanna de Phrótacal an Tuaiscirt a chur ar fionraí agus síneadh ama a chur leis an tréimhse chairde do rialacháin nua.

Cáintear an Coimisiún Eorpach sa litir faoi dhul i muinín an dlí seachas comhráite polaitiúla.