Tá conradh breis agus €40 milliún bronnta ar chomhlacht pacáistíochta ProAmtac i bPáirc Ghnó Ghaoth Dobhair i gCo Dhún na nGall agus beidh an comhlacht ag cruthú 20 post nua ar a laghad láithreach.

Is é an comhlacht C&D Foods, rannóg bia peataí ABP, a bhronn an conradh ar ProAmtac ar cliantchomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta é.

Is comhlacht príobháideach Meiriceánach é ProAmpac a bhfuil 200 duine fostaithe acu i nGaoth Dobhair agus 5,200 duine eile in ionaid ar fud an domhain.

Is i Meathas Troim i gCo an Longfoirt atá ceanncheathrú C&D Foods agus tá an comhlacht ar cheann de na déantúsóirí is mó bia peataí a bhfuil a lipéad féin aige san Eoraip.

Tá 452 duine fostaithe ag C&D Foods in Éirinn agus tá ionaid táirgíochta ag an chomhlacht i seacht dtír eile san Eoraip.

Táthar ag súil go gcuirfidh an conradh nua a bronnadh ar ProAmtac i nGaoth Dobhair inniu, go gcuirfidh sé le ról an chomhlachta mar tháirgeoir pacaistíochta inbhuanaithe do bhia réidh le hithe.

Obair phacáistithe ProAmpac, Gaoth Dobhair

Agus é ag caint ag an seoladh inniu, dúirt Colm Dore, Stiúrthóir Bainistíochta C&D Foods gur "comhlacht nuálach é ProAmpac atá réamhbhreathnaitheach maidir lena chur chuige, agus tá an fhorbairt ar phacáistíocht inbhuanaithe ag teacht go hiomlán le cuspóirí straitéiseacha C&D. Táimid ag súil le bheith ag obair leo sna blianta atá romhainn."

Bhí an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue i nGaoth Dobhair inniu leis an infheistíocht a fhógairt.

Tá se i gceist mála nuálach do bhia peataí, mála a bheidh níos inbhuanaithe, a fhorbairt mar chuid den chonradh idir an dá chomhlacht.

Táirge ríthábhachtach a deirtear a bheidh sa mhála nua inbhuanaithe mar go mbeifear ábalta é a athchúrsáil go hiomlán.

Táthar i mbun obair ullmhaithe agus trialacha ar an mála nua faoi láthair agus táthar ag súil é a chur ar an margadh níos déanaí i mbliana.