Deir Feidhmeannacht na Seirbíse Sláinte go bhfuil corás ríomhaireachta na heagraíochta dúnta go fóill acu mar gheall ar ionsaí suntasach haiceála.

Deir an Fheidhmeannacht gur thruailligh bogearra éirice an córas ríomhaireachta i gcaitheamh na hoíche agus gur dúnadh é le nach ndéanfaí tuilleadh dochair dó agus le deis a thabhairt dóibh an scéal a mheas.

Cuireadh ar ceal formhór na gcoinní a bhí ag othair sheachtracha in ospidéal máithreachais an Rotunda i mBaile Átha Cliath inniu de bharr an chinnidh an ríomhchóras a dhúnadh.

Tá sé tugtha le fios ag an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar Shráid Holles gur chuir an t-ionsaí as go mór do sheirbhísí ansin inniu freisin.

Os a choinne sin, deir an Fheidhmeannacht go bhfuil vacsaíní Covid-19 á dtabhairt amach mar a bhí beartaithe.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt ceannasaí na Feidhmeannachta Paul Reid gur ionsaí an-sofaisticiúil ar an ríomhchóras atá ann.

Tá an fhoghail ag cur as do chórais áitiúla agus náisiúnta a bhfuil príomhsheirbhísí na heagraíochta ag brath orthu, a dúirt sé.

Thug sé le fios go bhfuil an Fheidhmeannacht ag obair i gcomhar leis an Ionad Náisiúnta Cibearshlándála, leis na Gardaí agus le saineolaithe eile féachaint leis an scéal a réiteach.

Dúirt sé nár éilíodh aon airgead fuascailte go dtí seo.

Dúirt Máistir Ospidéal an Rotunda an tOllamh Fergal Malone gur ríomhchóras coiteann atá ag gach ionad de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa tír chun othair a chlárú.

Is cosúil, a dúirt sé, gurbh é an córas cláraithe seo an bealach isteach sa chóras trí chéile a bhí ag na foghlaithe.

Dhearbhaigh an tOllamh Malone go bhfuil gach othar sa Rotunda sábháilte agus gur féidir leo feidhmiú mar is gnách den chuid is mó mar go bhfuil bunchóras páipéir acu chomh maith.

Ina dhiadh sin féin, a dúirt sé, beidh moill ar othair a phróiseáil agus b'éigean coinní a chur ar ceal inniu dá bharr sin.

Tá ospidéil eile ar fud na tíre sa riocht céanna, Ospidéal Mhuire na Leanaí i gCromhghlinn ina measc.

Deir an bhainistíocht i gCromghlinn go bhfuil siad i dtaobh le córas páipéir ansin faoi láthair.

Deir an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Tusla, go bhfuil a ríomhchóras féin dúnta acu freisin i bhfianaise an ionraidh.

Tá siad ag moladh do dhaoine a bhfuil imní orthu faoi pháiste teagmháil a dhéanamh lena n-oifig áitiúil.