Beidh na táinte ag tarraingt ar an gcósta thiar nuair a bheidh cead taistil arís ag daoine taobh amuigh dá gcontae féin ach ní fáilte gan acht, gan chúinse a chuirfear roimh gach dhuine.

Tá daoine i mBaile na hAbhann i gConamara ag iarraidh go mbainfeadh Fáilte Éireann ceann de chéibheanna an cheantair de chúrsa Shlí an Atlantaigh Fhiáin de bharr, a deir siad, nach bhfuil sí fóirsteanach ná sábháilte do chuairteoirí.

Tá Céibh Bhaile na hAbhann ó dheas de bhóthar an R336 idir Gaillimh agus Calafort Ros an Mhíl aitheanta ag Fáilte Éireann mar stad oifigiúil ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin le ceithre bliana.

Dúirt an bádóir Micheál Ó Fátharta go mbíonn an oiread carranna agus veaineanna campála ar an chéibh le linn an tséasúir thurasóireachta gur ar éigean a bhíonn iascairí agus bádóirí ábalta a gcuid bád a chur ar snámh ná a bhaint as an uisce.

"Is céibh oibre í seo," a deir Micheál, "níl tú in ann corraí anseo le cúpla bliain, tá sé lán le carranna strainséirí. Níl aon pháirceáil agat.

"Má chaitheann tú bád a chur ar an bhfarraige, tá siad i do mhullach ag tógáil pictiúirí agus níl aon phríobháideachas agat.

"Má tá aon ghnó anseo ar an gcéibh agat, caithfidh sé bheith déanta luath ar maidin agat nó deireanach tráthnóna."

Tá imní ar mhuintir na háite chomh maith go síleann cuairteoirí go bhfuil sé sábháilte snámh anseo de bhrí go bhfuil comharthaí oifigiúla á dtreorú ann.

Deir Tomás Ó Gríofa, ámh, gurb é a mhalairt atá fíor mar go bhfuil sruth an-láidir ann agus contúirt ann dá réir.

"Níl aon trá ná cladach anseo. Bíonn daoine á gcaitheamh féin amach ón gcéibh anseo agus amach ó na carraigreachaí síos uainn agus níl aon tuairim acu faoin gcontúirt a bhaineann leis sin.

"Mar gheall go bhfeiceann siad na comharthaí Slí an Atlantaigh Fhiáin, ceapann siad go bhfuil sé sábháilte agus nuair a bhíonn an taoille amuigh, siúlann siad soir chuig an trá bheag agus caitheann siad cupla uair an chloig ann.

"Ansin tuigeann siad go bhfuil an taoille tagtha isteach orthu agus ní bhíonn aon rogha acu ach siúl thrí thalamh príobháideach nó a seansanna a thógáil agus a dhul ag snámh in aghaidh an tsrutha. Níl aon chomharthaí ann go bhfuil an chontúirt seo ann."

Scríobh roinnt de mhuintir na háite chuig Fáilte Éireann i mí Lúnasa anuraidh ag léiriú a n-imní. Chuir siad ar a súile d'Fháilte Éireann go bhfuil dualgas cúraim ar an eagraíocht i leith daoine más rud é go bhfuil comharthaí acu ag treorú cuairteoirí chuig an chéibh.

Ní ag iarraidh cúl a chur ar thurasóirí chuig an cheantar atá lucht na háite ach creideann siad go gcaithfidh Fáilte Éireann sábháilteacht na dturasóirí agus na ndaoine a bhaineann leas as an chéibh a chinntiú.

Dúirt an Comhairleoir Contae Neamhspleách Tomas Ó Curraoin go bhfuil súil aige go mbainfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Fáilte Éireann na comharthaí anuas.

Dúirt Fáilte Éireann go dtuigeann siad go bhfuil ceisteanna curtha ag pobal na háite faoi fhóirsteanacht an tsuímh agus go bhfuil siad ag obair i gcomhar leis an údaráis áitiúil ag iarraidh an fhadhb a réiteach.

Dúirt siad go ndeachaigh siad i gcomhairle leis an Chomhairle Contae chomh luath is a cuireadh na fadhbanna ar a súile dóibh.

Déanfaidh an Chomhairle Contae cinneadh maidir le suíomh Chéibh Bhaile na hAbhann ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin roimh dheireadh na seachtaine seo, a dúirt siad.