Ba inniu an tríú huair le roinnt seachtainí arbh éigean cruinniú den Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas a chur ar ceal de bhrí nach raibh ionadaí ón DUP i láthair.

Léirigh an tAire Talmhaíochta Charlie McConalogue a mhíshástacht nach raibh Aire Talmhaíochta agus Fobartha Tuaithe i Stormont Edwin Poots i láthair le ceisteanna a bhaineann leis an dá rialtas a phlé.

"Amaideach agus leanbaí" a thug ceannaire Shinn Féin ó thuaidh den teorainn Michelle O'Neill ar chinneadh an DUP gan Aire a chur chuig an gcruinniú.

Tá sé séanta ag an DUP gur baghcat atá ar bun acu.

Tá an Chomhairle Aireachta Thuaidh/ Theas ar cheann de na trí ghné is tábhachtaí de Chomhaontú Aoine an Chéasta.

Gan iad, ní thig leis na sé fhoras trasteorann a bunaíodh de réir an chomhaontaithe sin feidhmiú.

Tá boird Idirthrádáil Éireann, Thurasóireacht Éireann, Ghníomhaireacht na Lochanna agus an Fhorais Sabháilteachta Bia ag leanúint ar aghaidh mar is gnách.

Tarlaíonn sé gurb iad an dá fhoras a bhaineann le cúrsaí teanga - Bord na hUltaise agus Foras na Gaeilge - atá fágtha gan bord iomlán, áfach.

D'fhiafraigh Nuacht RTÉ/TG4 d'Fhoras na Gaeilge an cúis imni dóibh gur cuireadh na cruinnithe aireachta ar ceal le déanaí.

Dúirt siad cé gur ceist pholaitiúil rud ar bith a bhaineann leis an struchtúr thuaidh/theas go bhfuil siadsan agus forais eile i dtuilleamaí dea-eagar a bheith ar an struchtúr sin.

Cé nach mbíonn tionchar laethúil ag na struchtúir ar obair laethúil an Fhorais, dúirt siad go n-éiríonn sé níos deacra a gcuid dualgas a chur i gcrích d'uireasa an dea-eagair sin.

Dúirt siad go bhfuil cinntí a bhaineann le pleananna an Fhorais a cheadú, ainmniúchán an bhoird agus ainmniúchán an chathaoirligh i measc na gcinntí a cuireadh siar de bhrí gur cuireadh cruinnithe trasteorann ar ceal.