Dhearbhaigh an Dr Lorraine Doherty ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil Covid-19 ar naoi nduine dhéag atá ag caitheamh coraintín éigeantach in óstáin.

Ocht nduine dhéag a tháinig go hÉirinn ón iasacht agus ball foirne in óstán atá i gceist.

Dúirt an Dr Doherty gurb é an t-athraitheach B111 a tháinig chun solais i dtosach i Sasana atá sa chuid is mó de na cásanna. Is cosúil gur ón Afraic Theas nó ón mBrasaíl a tháinig na athraithigh eile, a dúirt sí.

Thug an Dr Doherty le fios freisin nach fadhb mhór é in Éirinn go dtí seo an t-athraitheach a tháinig ón Afraic Theas.

Dúirt Leas-Príomhoifigeach na Roinne Sláinte an Dr Rónán Glynn gur údar imní gach aon athraitheach ach gurb é an rud is tábhachtaí gan ligean dóibh macasamhlú.