Tá sé trí bliana ó cuireadh moltaí os comhair phobal Thoraí amach ó chósta Dhún na nGall faoi bhád nua farantóireachta, ach níl aon dul chun cinn déanta ó shin maidir le bád úr ná seirbhís bád gasta.

Ag labhairt dó ar an gclár 7LÁ ar TG4 aréir, dúirt Cathaoirleach Chomharchumann Thoraí Colm Mac Ruaidhrí go ndúradh leo bliain go leith ó shin go raibh airgead sa chiste ag an Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail chun innealtóir a cheapadh do bhád úr farantóireachta. 

Dúirt sé, áfach, go bhfuil an chosúlacht ar an scéal nach bhfuil sé seo déanta fós.

Dúirt sé nach bhfuil aon seirbhís bád gasta maoinithe faoi láthair ach oiread.

Deimhníodh freisin nach raibh ach cruinniú amháin idir an Roinn agus Coiste Bhád Úr Thoraí ó bunaíodh an coiste.

Bhí bád nua farantóireachta agus bád gasta i measc naoi moladh a bhí curtha faoi bhráid na Roinne agus Chomharchumann Thoraí ag Pól Ó Gallchóir a bhí ceaptha ina idirghabhálaí chun réiteach a fháil ar an aighneas faoi sheirbhís farantóireachta an oileáin Ghaeltachta.

Mar chuid de na moltaí, luadh go ndéanfaí forbairt ar Ché Mhachaire Uí Rabhartaigh agus ar Ché Thoraí tar éis staidéar féidearthachta.

Dúirt Pádraig Ó Dubhgáin, atá ina chónaí ar Thoraigh, nach bhfuil an staidéar féidearthachta déanta agus nach bhfuil aon chruinniú poiblí eagraithe ag an Roinn leis an bpobal le trí bliana.

Níl roinnt de mhuintir an oileáin ag baint leas as an tseirbhís atá curtha ar fáil don oileán, a mhaígh Ó Dubhgáin, mar go bhfuil an bád - an Queen of Aran - fiche bliain níos sine ná an bád a bhíodh ann.

Dúírt Mac Ruaidhrí go ndúradh leis an gComharchumann nach bhfuil na hacmhainní daonna ag an Roinn faoi láthair le tabhairt faoin obair de bharr na paindéime Covid-19 ach go bhfuil go leor rudaí maithe tagtha as na moltaí ar nós crann tógála nua agus foscadáin ar an dá ché. 

Caithfear a bheith foighneach maidir leis na moltaí eile, a dúirt sé.

I Márta 2018, chaith muintir Thoraí vóta ar na moltaí a bhí déanta ag Pól Ó Gallachóir. Vótáil 112 duine ar son na moltaí agus 103 ina gcoinne.

"Caithfear troid ar son phobal an oileáin agus bád nua a fháil don oileán mar a bhí geallta ag an Roinn," dar le Comhairleoir Contae Dhún na nGall Micheál Choilm Mac Giolla Easbuig.

Dúir sé freisin go bhfuil oileán galánta le daoine maithe scoilte anois agus aighneas eatarthu mar nach bhfuil na moltaí socraithe.

Tá ráiteas eisithe ag an Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail faoin ábhar:

"Tá an Roinn ag obair leis an gComhairle Contae maidir leis na forbairtí gur féidir a chur i gcrích ag Cé Mhachaire Uí Rabhartaigh.

Beidh tionchar ag an obair ag an gcé maidir leis an saghas báid a bheidh ábalta feidhmiú go héifeachtach chun freastal ar Oileán Thoraí.

Nuair a bheidh soiléireacht faighte faoin bhforbairt, beifear ábalta tabhairt faoi na céimeanna i dtreo bád nua a fháil chomh maith le forbairtí ar an gcé ar an oileán ar a n-áirítear na staidéir chuí.

Tá an Roinn ag leanúint le maoiniú a dhéanamh ar oibreacha éagsúla ar an oileán tríd an gclár mionoibreacha.

Rinne an Roinn maoiniú ar an gcrann tógála ag Cé Mhachaire Uí Rabhartaigh agus Cé Thoraí faoin scéim seo."