Tá a dhá oiread glaonna a fháil ag Cumann Parkinson na hÉireann ó thosaigh an phaindéim de bhrí go bhfuil coinní leighis othar curtha ar ceal. 

Tá Galar Parkinson ar an aicíd néaraimheathlúcháin is coitianta, seachas Galar Alzheimer.

Buaileann sé duine as gach 1,000 agus duine as gach 100 atá os cionn ceithre scór bliain d'aois.

Síltear go bhfuil sé ar bhreis agus 12,000 duine sa Stát seo. 

Deiseanna caidrimh agus siamsaíochta a bhíodh sna ranganna aclaíochta pobail dóibh siúd a bhfuil an galar orthu ach tá na ranganna sin agus na seisiúin fhisiteiripe á ndéanamh anois ar líne. 

Ar a dhroim sin, tá imní ar an Chumann Parkinson go bhfuil daoine a bhfuil an aicíd orthu ag cúlú isteach iontu féin de bharr nach bhfuil siad ag fágáil an tí ar fhaitíos go dtitfidís.  

Seo Seachtain Fheasachta Ghalar Parkinson agus deir an Cumann go bhfuil gá le tuilleadh clinicí agus le breis altraí a bhfuil sainoiliúint orthu san aicíd.

Caithfear a chinntiú chomh maith, a deir an Cumann, go mbeidh fáil ag othair ar fhoirne leighis ildisciplíneacha a bheidh ábalta freastal ar a gcuid riachtanas.  

Léirigh suirbhé i measc bhaill an Chumainn le gairid nach gcaitheann an leathchuid dóibh siúd a bhfuil an galar orthu dáileog laethúil Vitimín D mar atá molta, go háirithe do dhaoine os cionn 70 bliain agus dóibh siúd atá ag fanacht sa teach de bharr na srianta Covid-19.