Tá a leithscéal gafa ag RTÉ Raidió na Gaeltachta maidir leis an chaoi ar chaith an clár Barrscéalta le fear aerach a bhí faoi agallamh acu faoi cheist na homafóibe.

Dúirt an scríobhneoir teilifíse Antoin Beag Ó Colla go raibh sé míshásta leis an dóigh, a dúirt sé ar chaith láithreoir an chláir amhras ar a thaithí phearsanta ar an homafóibe. 

Ar an chlár Tús Áite le Fachtna Ó Drisceoil ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Dé Luain, mhínigh an Scríbhneoir teilifíse Antoin Beag Ó Colla go mbeadh leisc air pilleadh chun chónaí ina cheantar dúchais Machaire Rabhartaigh i nGaeltacht Dhún na nGall cionnas gur fhulaing sé maslaí agus iompar homafóibeacha ó ghrúpa beag daoine sa cheantar.  

Nuair a d'iarr an clár irise as Doirí Beaga Barrscéalta air cur síos inné ar an taithí a bhí aige mar fhear aerach ag fás aníos i gceantar tuaithe, d’fhiafraigh Edel Ní Chuirreáin, láithreoir an chláir inné, agus iarcheannaire an stáisiúin d’Antoin Beag ar ghlac sé leis go raibh a chuid cainte ag cur smáil ar a cheantar dúchais.

Mhínigh Ó Colla go bhfuil formhór na dúiche sin cneasta leis an phobal LADT ach go bhfuil mionlach beag ainbhiosach nó aineolach fán cheist. Chuir Edel Ní Chuireáin suas dhá uair d’úsáid an fhocail "ignorant."

Léirigh cuid mhaith daoine a míshástacht ar na meáin shóisialta leis an dóigh ar láimhsigh an láithreoir an t-ábhar.

Dúirt daoine gur chosúil go raibh sí ag caitheamh amhrais ar a thaithí agus gur léirigh sí easpa measa agus comhbhá leis as an méid a dfhulaing sé. 

D’iarr Barrscéalta Antoin Beag arais ar an chlár inniu, áit ar ghabh Edel Ní Chuireáin a leithscéal leis. 

"Ba mhaith liom a rá nach raibh sé i gceist ag duine ar bith tú a ghortú ná amhras ar bith a chaitheamh ar do scéal agus is léir gur mar sin a mhothaíonn tú ón méid a scríobh tú," a dúirt Ní Chuireáin ag tús an agallaimh.

"Go pearsanta, sula ndeirim aon rud eile, ba mhaith liom mo leithscéal a ghabháil leat mar gur sin mar a mhothaigh tú i ndiaidh ár gcomhrá. Tá an cás seo tromchúiseach go leor agus an rud deireanach a bhí mise ag iarraidh a dhéanamh ná rudaí a dhéanamh níos measa duitse agus do dhaoine eile," a dúirt sí.

Tá glactha ag Antoin Beag Ó Colla leis an leithscéal agus tá súil aige go dtiocfaidh fiúntas dá thairbhe. 

Dúirt sé le Nuacht RTÉ go gcaithfidh craoltóirí éisteacht le glórtha as an phobal aerach, "go h-áirid iad siúd atá amuigh faoin tuath, nó tá meon go h-iomlán difriúil acusan agus ní chluintear é ar an raidió."

Dúirt Antoin Ó Colla go gcluintear "go bhfuil gach rud go maith anois i ndiaidh an reifrinn [ar Chomhionnanas Pósta] ach tá fhios agam go bhfuil na droch rudaí go fóill ag tarlú do dhaoine [LADT] faoin tuath agus ba mhaith liom go bpléifí iad," a dúirt sé.

D’fhiafraigh Nuacht de RTÉ Raidió na Gaeltachta cad iad na ceachtanna atá le foghlaim as an méid a d’eascair as agallamh Bharrscéalta.

D’fhiafraigh Nuacht fosta an bhfuil sé i gceist traenáil a chur ar chraoltóirí i modhanna agallaimh faoi cheisteanna leochailleacha agus mothálacha?

Níor chuir RTÉ Raidió na Gaeltachta freagra ar fáil ar na ceisteanna sin.