Deir Rape Crisis Network Ireland gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha a bhaineann le teistiméireachtaí a thagann faoi bhráid na cúirte i gcásanna éignithe.

Deirtear an méid sin i bhfianaise teistiméireachtaí tacaíochta a scríobhadh d'fhear ón nDaingean a ciontaíodh in éigniú mná.

An tseachtain seo caite, sa Phríomhchúirt Choiriúil gearradh téarma príosúin ocht mbliana ar Conor Quaid ón nDaingean.

Ciontaíodh Conor Quaid atá 26 bliain d’aois as bean óg a éigniú le linn di bheith ina codladh ina tigh féin i 2018.

Sula gearradh téarma priosúin air cuireadh roinnt teistiméireachtaí faoi charachtar Conor Quaid os comhair na cúirte.

Ina measc, bhí teistiméireachtaí tacaíochta ó fhir ghnó ar an mbaile, iar-bhall den Gharda Síochána agus ball de Chumann Lúthchleas Gael an Daingin. 

Dhírigh scéal i bhfoilseachán Kerry’s Eye an lae inniu ar na teistiméireachtaí agus an mhí-shástacht agus fearg atá léirithe ag clann na mná fúthu.

Ar chlár Liveline ar RTÉ inniu, léadh amach litir ó chlann na mná a chuir síos ar an suathadh a leanann na teistiméireachtaí tacaíochta seo.

Deir Clíona Saidléar, stiúrthóir Rape Crisis Network Ireland, gur chóir córas na dteistimiréachtaí charachtair i gcásanna éignithe a leasú.

"Má smaoiníonn tú ar an dtaobh eile, na 'victim impact statements’ nó an ráiteas a thagann ón íobartach, tá rialacha ana-dheimhin ag baint le cad is féidir leis an íobartach a rá ag an bpointe sin.

Níl rialacha ag baint le cad is féidir a rá i dteistiméireacht charachtair an duine atá ciontaithe. B’fhéidir go gcaithfimíd féachaint ar rialacha a chur in áit anseo." a dúirt sí.

Tráthnóna duirt urlabhraí thar ceann Chumann Lúthchleas Gael an Daingin le Nuacht RTÉ nach raibh aon bhaint ag an gcumann leis an teistiméireacht a sheol ball dá chuid, gur ar bhonn pearsanta a seoladh í agus gur tar éis don teistiméireacht sin a bheith seolta a ceapadh an scríobhaí ar choiste an chumainn.