Táthar ag tathant ar fheirmeoirí gan aiteann a dhó ach dul i muinín modhanna eile in iarracht cromán na gcearc a chaomhnú i ndeisceart na tíre.

Tá capaill agus gabhair á úsáid chun aiteann a smachtú, rud a chabhraíonn go mór le gnáthóg chromán na gcearc faoi thrialacha caomhnaithe nua atá ar tosnaithe i sléibhte Chiarraí agus Chorcaí.

Tá an tionscnamh á stiúrú ag The Hen Harrier Project EIP, eagraíocht atá freagrach as caomhnú an éin i sé limistéir faoi chosaint speisialta i naoi gcinn de chontaetha. 

Deir bainisteoir an tionscnaimh, Fergal Monaghan, gur slí éifeachtach atá ann an díobháil mhór a dheineann tinte sléibhe d'fhiadhúlra a sheachaint.

"Tá sé ar chumas na gcapall coirt an aitinn a ithe, rud a mharaíonn an tor le himeacht ama. Cuireann na gabhair dúil san aiteann, ach itheann siad sceacha agus toir eile chomh maith," a deir sé.

Tionscnamh nua é seo atá ar bun ó dheas
Tionscnamh nua é seo atá ar bun ó dheas.

Tá Gearóid Lynch, a bhfuil feirm aige fé bhun Mhullach an Ois, ar dhuine de na feirmeoirí atá i mbun na dtriallacha. Tá 5 chapall agus 15 gabhar ar a chuid talún agus iad ag cogaint ar an aiteann agus toir eile.

Deir sé go bhfuil dul chun cinn mór déanta acu le coicís anuas, go leor aitinn ite agus cosáin déanta ag na hainmhithe trí fhásra tiubh.

Capall ag féarach

Éan fiaigh atá go mór i mbaol is ea cromán na gcearc. Níor cláraíodh ach 61 péire ag neadú sna sé cheantar atá faoi chosaint speisialta sa réigiún anuraidh.