Tá tiománaithe atá faoi mhíchumas ag iarraidh ar an Rialtas agus ar Fheidhmeannacht na Seirbhise Sláinte Teastas Leighis Phríomhúil a chur ar fáil dóibh arís le go dtig leo carranna a bhfuil leasuithe speisialta teicniúla déanta orthu a cheannach. 

Bhí 1,500 tiománaí atá faoi mhíchumas ag súil le Teastas Leighis Phríomhúil a fháil anuraidh ach chuir dúshlán dlí sa Chúirt Uachtarach stad leis an scéim faoina gceadaítear na teastais.

Ina ainneoinn sin, dúirt an tAire Airgeadais Pascal Donohoe i mí na Samhna go bhféadfaí tús a chur an athuair le ceadú na dteastas ó 1 Eanáir.

Maíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte anois, áfach, nach bhfuil dóthain foirne leighis acu leis na teastais a cheadú de bharr na paindéime Covid-19. 

Is ag oifigigh shinsearacha sláinte agus acusan amháin atá cead na teastais a údarú.

An Comhairleoir Contae Neamhspleách Gabe Cronnelly as Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe, a chaill ceann dá ghéaga i dtaisme seilge 

Tá eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar thiománaithe i gcathaoireacha rotha agus ar theascaigh, tá siad ag sireadh ar an Rialtas agus ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte eisceacht a dhéanamh i rith na paindéime agus ligean do dhochtúirí teaghlaigh na teastais a cheadú.

Dúirt an eagraíocht Embrace Farm le Nuacht RTÉ/TG4 inniu go bhféadfadh an Roinn Airgeadais athbhreithniú a dhéanamh ar theastais a cheadófaí de réir na heisceachta seo nuair a bheidh deireadh leis an phaindéim, is é sin má bhíonn imní nó amhras orthu faoi bhailíocht aon iarratais.