Sá Dáil, ghabh an Taoiseach Micheál Martin leithscéal thar ceann an Stáit leis na daoine a d'fhulaing in árais máithreacha agus naíonán.

Thug an Taoiseach le fios gur loic an Stát ar na daoine sin agus gur chóir caitheamh i bhfad ní b'fhearr leo. 

Dúirt sé nach raibh aon údar náire ag mná ná na leanaí a bhí sna hárais. 

Tugann tuarascáil an Choimisiúin Imscrúdúcháin a foilsíodh inné deis do mhuintir na tíre, a dúirt sé, an easpa combhá, tuisceana agus bundaonnachta a bhí ann ar feadh i bhfad a aithint. 

Dúirt Micheál Martin freisin gur ualach uafásach ar dhaoine an easpa eolais faoina gcúinsí breithe. 

Maidir le leanaí a bhí sna hárais agus a tugadh ar altram, dúirt sé go raibh an leatrom agus an drochíde a d'fhulaing cuid acu i roinnt teaghlach agus i measc an phobail, go raibh sé sin do-mhaite. 

Dúirt sé gur mhian leis pardún a ghabháil leis an dream a d'fhulaing thar ceann an Rialtais, an Stáit agus a cuid saoránach. 

D'aontaigh sé le tátal an Choimisiúin Imscrúdúcháin nár chóir do na mná agus na leanaí a bheith sna hárais an chéad lá riamh. 

Cháin an Taoiseach an dearcadh soch-chultúrtha a bhí ann nuair a bhí na hárais i mbarr a réime. Dúirt sé go raibh daoine an-tógtha le moráltacht shaobh reiligiúnda ach ag an am céanna gur thug siad cúl lena n-iníonacha. 

Mhol sé go hard an staraí áitiúil i dTuaim Catherine Corless ar bunaíodh an Coimisiún de bharr a cuid taighde. 

Thug sé fios go bhfuil an Rialtas meáite ar thacaíocht a thabhairt anois do na daoine a bhí sna hárais.

Cuideofar leo teacht ar a gcuid teastas breithe agus cuirfear cárta leighis breisithe ar fáil dóibh, a dúirt sé.

D'fhógair sé freisin go mbunóidh grúpa nua idir-rannach scéim chúitimh do na daoine a d'fhulaing agus gur chóir d'oird rialta a raibh baint acu le hárais máithreacha agus naíonan cion den chúiteamh a íoc.