Cuireadh tús inniu le seirbhís tástála Covid-19 ag Aerfoirt na Sionainne agus Chorcaí.

Is í seo an chéad seirbhís tástála aerfoirt sa Stát agus creidtear go méadóidh an t-éileamh ar thástálacha aerfoirt de réir mar a thiocfaidh an córas "soilse tráchta" i bhfeidhm ar fud thíortha an Aontais Eorpaigh. 

Is iad an comhlacht príobháideach cúraim sláinte RocDoc a chuirfidh an tseirbhís ar fáil do phaisinéirí isteach agus amach as an dá aerfort.

Beidh fáil ar an tseirbhís chomh maith ag comhlachtaí i Saorphort na Sionainne, áit a bhfuil 8,000 duine ag obair. 

Iarrann formhór na gcomhlachtaí aerthaistil cruthúnas ar thoradh diúltach ar thástáil Covid-19 anois sula dtugann siad cead ar bord do phaisinéirí.

Creideann an comhlacht RocDoc gur áis riachtanach í an tseirbhís seo dóibh siúd a chaithfidh taisteal ar bheagán fógra.

Tá an áis "tiomáint tríd" lonnaithe i gcarrchlós Aerfort na Sionainne.

Déanfar daoine a bhfuil coinne déanta acu ar an chóras CovidCheck.ie a thástáil le maipíní ina gcarranna féin. Déanfar na samplaí a scrúdú i saotharlann ar an láthair chéanna.

Cosnóidh scrúdú de réir an mhodh LAMP idir €149 agus €199 do phaisinéirí ar mian leo toradh a fháil an lá céanna.

€129 an costas a bheidh ar an scrúdú de réir mhodh an PCR - an modh tástála atá aitheanta agus aontaithe ag baillstáit an Aontais Eorpaigh faoin chóras "soilse tráchta" don earnáil aerthaistil. Beidh toradh an scrúdaithe sin ar fáil taobh istigh de 72 uair an chloig.

Tuigtear go bhfuil RocDoc i mbun cainteanna faoi láthair faoi ionad tástála a bhunú ag Aerfort Bhaile Átha Cliath in am do shéasúr taistil na Nollag.