Tá taifeadtaí fuaime a tógadh ó chainteoirí dúchais Ghaeilge Uladh á ndigitiú ag lucht Iarsmalann Daonchultúir Uladh i gCúl Trá, Co an Dúin.

"Díghlasáil ár nOidhreacht Fuaime" is teideal don mhórthionscadal a bhfuil sé mar aidhm aige os cionn 5,000 mír a dhigitiú - idir spóil, chloschaiséid agus dhlúthcheirníní. 

Cuireadh tús leis an tionscadal sa bhliain 2018 agus tá súil ag an fhoireann atá ina bhun go mbeidh sé réidh faoi Mheán Fómhair na bliana seo chugainn.

As an bhailiúchán a bhí san iarsmalann i gCúl Trá cheana féin an chuid is mó de na míreanna, ach in institiúidí eile sa tír seo, in Albain agus i Manainn a bhí cuid mhaith díobh á gcaomhnú fosta. 

Tá ábhar sna míreanna ó chainteoirí Gaeilge traidisiúnta i nDún na Gall - idir Cloich Chionnaola, Gaoth Dobhair, Gleann Bhairr, agus Cluain Máine agus Iorras in Inis Eoghain.  

Tá ábhar ó chainteoirí as Reachlainn amach ó chósta Aontroma ina measc chomh maith.

Is é Dónal McAnallen an Bainisteoir Tionscadail:  

"Tháinig cuid den bhailiúchán atá muid a dhigitiú faoi láthair ó institiúidí mar Choiste Staire Ghlinntí Aontroma agus iarsmalanna eile.

Staraithe, saineolaithe, coimeádaithe, léachtóirí ollscoile, grúpaí pobail agus araile a bhailigh an t-ábhar ... ó na 1950idí i leith, agus níor chualathas cuid mhór den stuif seo le blianta - cuid mhaith de nár chualathas ón am a taifeadadh é caoga bliain ó shin.

Tá sé i gceist againn oidhreacht a fhágáil go mbeidh daoine ábalta gearrthóga a fheiceáil agus a sheinm ar líne agus teacht isteach anseo agus éisteacht leo ar an láthair san iarsmalann."

Fuair Dónal bronntanas speisialta roinnt seachtainí ó shin, nuair a tugadh roinnt boscaí anall ó Mhanainn chucu. Bailiúchán as Eiraght Ashoonagh Vannin - Oidhreacht Náisiúnta Mhanann - atá san ábhar seo:

"Coicís ó shin, bhí an t-ádh orainn go bhfuair muid bailiúchán ina bhfuil 600 mír - closchaiséid, spóil agus dlúthcheirníní ó Oidhreacht Náisiúnta Mhanann.

Tháinig beirt acu anseo leis an bhailiúchán agus tá taifeadtaí ann chomh fada siar le 1909. Tá cuid mhór cainteoirí Manainnise ann, cuid mhór scéalta faoi na rásaí TT agus faoi stair an oileáin sin."

Le maoiniú ó Chiste Chrannchur Náisiúnta na Breataine agus faoi stiúir Leabharlann na Breataine atá an digitiú á dhéanamh ar ábhar Oileán Mhanann, ach is i gCúl Trá a dhéanfar an obair. 

Tá ceangal pearsanta ag Dónal le duine de na daoine atá sa chartlann:

"Fuair mé amach nuair a thoisigh mé sa phost seo go bhfuil taifeadadh de mo sheanathair féin ag seinm ar an fhidil anseo - Charlie O’Neill as ceantar Leitir Beara i nDún na nGall.

Tá a aintín ag seinm na cláirsí agus mo chol ceathrar ag seinm na cláirsí agus m’uncail ag seinm na fidile!

Léiríonn sin na nascanna pearsanta atá sa bhailiúchán seo. Thaifead an coimeádaí ceoil Janet Harbison an ceol sin ó cheathrar de mo mhuintir féin i lár na 1980idí."

Is é inniu, 27 Deireadh Fómhair, Lá Domhanda na hOidhreachta Closamhairc.