Dúirt Ard-Rúnaí Chumann Múinteoirí Éireann John Boyle go bhfuil deis anois ag an Rialtas córas ceart a réiteach don téarma scoile seo chugainn i bhfianaise na srianta breise Covid-19 atá le cur i bhfeidhm ar feadh sé seachtaine ó amárach.

Má tá an Rialtas ag iarradh na scoileanna a choinneáil oscailte, caithfidh siad a bheith slán sábháilte, a dúirt sé.

Ag labhairt dó ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, thug John Boyle le fios nach síleann sé go mbeidh sé sábháilte páistí a chur ar bhusanna scoile tar éis na Samhna. 

Dar leis go bhfuil praiseach déanta ag an Rialtas agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte den chóras tástála Covid-19 sna scoileanna. 

Mhaígh an Baoilleach go bhfuil príomhoidí scoile ag caitheamh  trí lá ar an fhón ag iarradh tástálacha a eagrú do dhaltaí.

Dúirt Ard-Rúnaí Aontas Múinteoirí Éireann Michael Gillespie freisin go bhfuil imní ar bhaill an cheardchumainn sin dul isteach i scoileanna anois agus go bhfuil siad ag iarradh gealltanais go gcuirfear na tacaíochtaí sláinte poiblí cuí ar fáil dóibh.

Bhí cruinniú inniu ag Cumann Múinteoirí Éireann leis an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí. Dúirt an ceardchumann ina dhiaidh gur cruinniú tairbheach a bhí ann.  

Dúirt Siubhán Uí Fhearraigh, príomhoide Scoil Náisiúnta Roisín in iarthar Dhún na nGall, gurbh fhearr do pháistí sa bheith ar scoil ná sa bhaile: 

"Tá na múinteoirí níos sásta a bheith ag teagasc sa rang seachas ón bhaile, áit a rabh muid ar feadh trí mhí.

Ba mhaith liom a bheith cinnte go bhfuil an t-eolas cruinn agus ceart ag teacht ón Roinn Oideachais agus ón Roinn Sláinte faoi na cásanna Covid i measc páistí agus múinteoirí.

D’oibrigh muid go hiontach crua i rith an tsamhraidh agus ó thús an téarma lena chinntiú go bhfuil na scoltacha sábháilte do na páistí agus don fhoireann. Tá siad sábháilte de bharr na hoibre sin."