Deir Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall go bhfuair a scoláirí na marcanna ardteiste is fearr ariamh ach ní amháin sin ach go bhfuil na torthaí ríofa ag teacht le torthaí na scoile féin.

"Sílim gur oibrigh córas an rialtais. Tá na torthaí ag cur le próifíl na scoile agus ag cur leis na torthaí a chuir siad féin ar aghaidh. Bheadh sé deacair córas a chur i bhfeidhm a d'oibreodh 100% ach táimid iontach sásta gur oibrigh an córas seo," a dúirt Séamus Ó Briain, Príomhoide na Pobalscoile.

Creideann Séamus Ó Briain go bhfuil cuid mhór oibre déanta ag na páirtithe leasmhara le spásanna breise a chinntiú i gcúrsaí tríú leibhéil agus suas le 1,250 áit bhreise ar fáil i gcúrsaí leighis agus oideachais.

Dúirt Pobalscoil Ghaoth Dobhair go bhfuair 25% dá ndaltaí thar 500 pointe agus 75% acu sin thar 400 pointe. Tá an meánmharc a fuair na daltaí thar 400 pointe.

Beidh a fhios ag daltaí Dé Aoine cén líon pointí a bheas de dhith orthu do chúrsaí tríú leibhéil.

Deir meánscoil eile i nGaeltacht Láir Dhún na nGall gur oibrigh an córas nua marcála i mbliana.

Dúirt Ciarán Mac Ruaidhrí, Príomhoide Ghairmscoil Chú Uladh i mBéal an Átha Móir go bhfuil na torthaí ar chómhchéim le torthaí a bhí acu blianta eile.

"Táimid ag súil anois go mbeidh ár gcuid scoláirí ábalta leanúint ar aghaidh agus a gcuid cúrsaí a bhfuil suim acu iontu a fháil. Tá réimse leathan cúrsaí agus coláistí a bhfuil suim acu taisteal chucu," a dúirt Mac Ruaidhrí.

Tá an tóir i mbliana ar chúrsaí leighis i nGaillimh, fisiteripe in Ollscoil Uladh, bunmhúinteoireacht i mBaile Átha Cliath agus Má Nuad agus ráchairt fosta ar na hInsitiúidí Teicneolaíochta.