Tá leanaí tagtha i gcabhair ar fheirmeoir a raibh scrios á dhéanamh ag préacháin ar a bharra eornan I dtuaisceart Chiarraí.

Tá breis agus fiche fear bréige déanta ag leanaí Chill Flainn agus an ruaig curtha acu ar na foghlaithe as páirceanna Phádraig Fuller. 

Bhí 30 acra eornan curtha ag an bhfeirmeoir. Nuair a thosnaigh na préacháin ag réabadh na síolta air, chuaigh sé i dteagmháil leis na múinteoirí i Scoil Náisiúnta Chill Flainn féachaint an mbeadh na leanaí ábalta cabhrú leis agus fir bhréige a dhéanamh.

D'eagraigh na múinteoirí comórtas agus bhí ar chumas na leanaí an dul chun cinn a bhí á dhéanamh acu a léiriú ar leathanach Facebook na scoile.

Dúirt Tina O’Connell gurbh iontach an tslí é na leanaí a choimeád i dteagmháil lena chéile le linn ghéarchéim Covid-19. 

Tá cuid de na fir bhréige, nó na coigealaigh, ina seasamh sna páirceanna atá ina ngeamhar faoi láthair agus cuirfear an chuid eile i bhfearas i mí Lúnasa, tráth a mbeidh an eorna ag aibiú agus an tréimhse is mó go mbíonn sciob sceab ag préacháin ar an ngrán.