Dúirt uachtarán Chonradh na Gaeilge Niall Comer go léiríonn tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara Teanga Rónan Ó Domhnaill nach n-aithníonn na húdaráis a ndualgais i leith na Gaeilge. 

In agallamh le Nuacht RTÉ/TG4, cháin Niall Comer na húdaráis áitiúla go háirithe:

"Is léir gur cuma ar bhealach cén cinéal reachtaíochta a bhíonn ann ar bhonn náisiúnta nó cé chomh lag nó láidir atá sí ar phár, muna mbíonn idir thuiscint, mheas nó thoil i measc na n-údarás áitiúil, agus muna dtuigeann siadsan agus na pearsantachtaí faoi leith a dheanann na cinntí seo gur sárú ar dhlí na tíre é gan an reachtaíocht a chur i bhfeidhm, is léir dom go mbeidh na fadhbanna céanna ag teacht chun cinn arís agus arís eile."

Dúirt Niall Comer nach bhfuil sé inghlactha gur bhain sé bliain iomlán as Comhairle Contae Loch Garman freagra a thabhairt ar sheacht gcinn de ghearáin fúthu ná nár fhreagair Comhairle Contae Cheatharlach an Coimisinéir Teanga ar chor ar bith. 

Mhaígh sé go bhfuil fáinne fí ann ó thaobh pholasaí an Stáit de: 

"Ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge i mbliana, chuir an Teachta Dála Catherine Connolly an-bhéim ar na spriocamanna le polasaithe a chur i bhfeidhm. Dar leis an tuarascáil seo, níl spriocam luaite le polasaithe earcaíochta ná le polasaithe maidir le dualgas comhlachtaí poiblí, maidir le hainmneacha, seoltaí agus teidil i nGaeilge." 

Dúirt an Ciaragánach fosta nach bhfuil foráil ar bith i mBille na dTeangacha Oifigiúla a chuireann dualgas ar an Stát a chinntiú go bhfreastalófar ar phobal na Gaeltachta i nGaeilge.