Tá comhlacht i gCiarraí ar tí bogearra nua a sheoladh a chabhróidh le hothair teacht chucu féin tar éis Covid-19.

Cuireann an aip atá deartha ag comhlacht Salaso cláir chuimsitheacha fisiteiripe ar fáil d'othair go seachtrach. 

Deir Aoife Ní Mhuirí, fisteirpeoir agus léachtóir in Institiúd Teicneolaíochta Thrá Lí, go mbíonn géarghá ag na hothair le clár cuimsitheach athshlánaithe: 

"Bíonn gá le cleachtaithe leis na scamhóga agus na matáin a láidriú agus cleachtaithe le do chorp I gcoitinne a láidriú. Má chaitheann tú am ar 'ventilator' beidh tú i bhfad níos laige ná mar a bhí tú nuair a chuaigh tú isteach go dtí an t-ospidéal. Tá sé an-tábhachtach go ndeineann siad 'rehab' tar éis dóibh an galar seo a fháil."

Beidh leas á bhaint as bogearra Salaso in ospidéil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte anseo in Éirinn, an NHS sa Bhreatain agus tá conradh sínithe le Northwell Health, an grúpa sláinte is mó i Nua-Eabhrac, stát atá ag fulaingt go mór le Covid 19.

Deir an Dr Salman Azhar, néareolaí in Ospidéal Lenox Hill i Nua-Eabhrac, go gcabhróidh an bogearra nua go mór leis an mbrú atá ar an gcóras sláinte ansin a laghdú: 

"Tá mórán de na seirbhísí othar seachtrach dúnta anseo i Nua-Eabhrac de bharr an víris agus is iontach an tslí í an aip seo chun cúram a dhéanamh do na hothair a bhfuil gá acu le tacaíocht dá leithéid agus iad ina mbaile féin."

Tá Salaso lonnaithe i bPáirc Theicneolaíochta Chiarraí i dTrá Lí. Tá bogearra deartha roimis seo ag an gcomhlacht a chabhraíonn le hothair le gearánta sláinte éagsúla.

Beidh an bogearra le haghaidh daoine atá ag teacht chucu féin tar éis Covid-19 á úsáid ag na chéad othair roimh dheireadh seachtaine seo.