Tá córas úr coinní tugtha isteach ag an tSeirbhís Fuilaistriúcháin ag a gcuid clinicí deonachán le soláthar fola a choinneáil slán agus le cinntiú go mbeidh muinín ag deontóirí fola go bhfuiltear ag cloí leis na treoracha maidir le scaradh sóisialta.

Tiocfaidh an córas úr i bhfeidhm Dé Luain seo chugainn.

Ní bheidh cead ag daoine dul chuig clinicí deonachán fola gan coinne a dhéanamh roimh ré.

Deir an tSeirbhís Fuilaistriúcháin go gcuirfear agallamh triáise ar dheontóirí ar an ghuthán seachas sa chlinic.

Socrófar coinne dóibh agus déanfar measúnú orthu arís nuair a bhainfeas siad an clinic amach.

Ciallaíonn seo go mbeidh sé níos fusa an scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm ráite go mbeidh níos lú daoine bailithe le chéile sna clinicí.

Deir an tSeirbhís Fuilaistriúcháin nach bhfuil ganntanas fola orthu faoi láthair ach go bhfuil siad ag réiteach do na seachtainí seo amach romhainn.

Deir siad go bhfuil sé tábhachtach go gcloífeadh deontóirí leis an choinne a thabharfar dóibh.

Cuirfidh seo ar chumas na Seirbhíse Fuilaistriúcháin soláthar seasta agus inmharthana a chinntiú.

Is féidir tuilleadh eolais faoi sceideal na gclinicí a fháil ag www.giveblood.ie