Tá an chumarsáid a dhéanann an Rialtas agus na húdaráis sláinte leis an bpobal ar na saolta seo fíorthábhachtach, ar ndóigh.  

Tá scil san ábhar sin ag an mBaile Átha Cliathach, David Kyne, a bhfuil a chomhlacht cumarsáide féin aige.

Tá David fostaithe ag comhlachtaí móra agus ag carthanais chun eolas tábhachtach faoi cheisteanna sláinte a chur ar fáil do phobail ar fud an domhain.

Mar shampla, bhí sé freagrach as feachtais phoiblíochta i Meiriceá faoin víreas Zika agus faoin víreas Ebola san Afraic mar chuid d'iarrachtaí áiteamh ar dhaoine sna háiteanna sin dea-chleachtais sláinte a chur i bhfeidhm agus glacadh leis an gcóir chuí leighis. 

"Níor chuala muid faoi Covid-19 go dtí tús mhí Eanáir, agus níl an t-eolas iomlán againn faoi chúrsa an víris fós. Tá an víreas ag scaipeadh ag luas áirithe in áiteacha áirithe.  

Tá muid ag cur treoracha oibre in oiriúint do chomlachtaí faoinár gcúram. Comhlachtaí iad seo atá ag feidhmiú faoi chúram rialtais éagsúla, agus cuireannn muid comhairle orthu maidir leis na cleachtais oibre gur chóir a chur i bhfeidhm.

Caithfear a chur ina luí ar dhaoine éisteacht i gcónaí le treoracha ó fhoinsí iontaofa, cosúil leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, agus gan a bheith ag brath ar fhoinsí eolais nach bhfuil inchreidte."

150 oibrí atá ag obair i gcomhlacht Evoke Kyne i gcúig chathair ar fud an domhain.

Beidh siad ar fad ag obair ón mbaile ó amárach go ceann scaithimh, treoir atá ag teacht leis an gcleachtas forleathan atá molta ag Rialtas na hÉireann.