Ní réiteoidh iarnród éadrom fadhbanna tráchta na Gaillimhe, a dúirt innealtóir sinsearach ag an dara lá den éisteacht phoiblí faoi chuarbhóthar na Gaillimhe.

Dúirt sé gur cuarbhóthar in éineacht le seirbhís bus rialta réiteach na faidhbe.

Ag an éisteacht inniu, pléadh an tionchar a bheadh ag an mbóthar ar chúrsaí tráchta mar atá faoi láthair, agus ar chaomhnú talún agus ar bhithéagsúlacht sna ceantair a bheadh buailte aige.

Dé réir fianaise a tugadh don éisteacht, bheadh laghdú ollmhór ar an méid tráchta a théann trí Bhearna ar chiumhais thiar na Gaillimhe dá dtógfaí an bóthar. 

10,000 míle carr in aghaidh an lae a thógfaí amach as sráidbhaile Bhearna dá bharr, a dúradh. 

Caitheadh an tráthnóna ag caint ar an tionchar a bheadh ag an gcuarbhórthar ar chaomhnú talún - portaigh i Maigh Cuilinn ina measc.

Thug saineolaí thar ceann na n-iarratasóirí le fios go mbeadh milliún crann le cur mar chuid den tógáil.

Dúradh freisin gur 47 aighneacht a cuireadh chuig an mBord Pleanála i dtaobh cúrsaí bithéagsúlachta. 

€600 milliún an costas atá luaite leis an gcuarbhóthar atá le dul ó Bhearna soir ó thuaidh chomh fada leis an M6.

Chuirfeadh sé isteach ar leathchéad líon ti agus 500 úinéir talún.

300 aighneacht a cuireadh chuig an mBord Pleanála ag cur ina choinne agus an tseachtain seo chugainn beidh deis ag na daoine sin a bhfianaise féin a thabhairt ag an éisteacht.