Tá tograí teicneolaíochta agus eolaíochta os cionn 1,100 dalta scoile ar taispeáint ag comórtas Eolaí Óg na Bliana san RDS i mBaile Átha Cliath ó inniu. 550 togra atá le feiceáil ann i mbliana. 

Baineann 60% de na tograí le hathrú aeráide agus le cúrsaí timpeallachta trí chéile.

Ina measc, tá togra dalta óig as Coláiste Ailigh i Leitir Ceanainn, Cormac Breathnach. Tá imní ar Chormac faoin nganntanas crann fuinseoige agus faoin tionchar atá aige ar chúrsaí iománaíochta in Éirinn.

De réir a chuid taighde, tugtar thar tír isteach 84% den fhuinseog a úsáidtear le camáin a dhéanamh sa tír seo. Ina fhianaise sin, d'fhiosraigh sé an bhféadfaí leas a bhaint as crainn eile le camáin a dhéanamh. 

Tar éis a chuid tástálacha ar fad ar chineálacha éagsúla adhmaid, fuair sé amach gurb í an bheith an dara cineál crainn is fearr le haghaidh camán.

Deir sé gur chóir do lucht déanta camán leas a bhaint as an mbeith feasta - chomh maith leis an bhfuinseog - ar son an chomhshaoil.

Cormac Breathnach agus greim iománaí aige ar a chamán beithe

An bhfuil tionchar ag meáchan málaí scoile ar iompar an choirp? Sin í an cheist a d'fhiosraigh cailíní ó Choláiste Iosagáin, Baile Átha Cliath. Tá cailín ina rang a bhfuil tinneas droma uirthi agus bíonn sí ag streachailt faoi ualach an mhála scoile gach lá, a dúirt siad.

Tar éis dóibh tástálacha a dhéanamh ar dhaltaí eile sa scoil, fuair siad amach go bhfuil baint mhór ag ualach málaí scoile ar an droim agus go bhféadfadh go bhfuil dochar buan á dhéanamh do dhaltaí dá bharr.

Is fearr i bhfad leas a bhaint as ríomhairí soghluaiste ar scoil ionas nach mbeidh gá leabhair throma a iompar, a dúirt siad.

Rósanna Nic Artagáin, Isabella Nic Ambróis agus Cara Ní Mhóraigh ó Choláiste Íosagáin. 

Ní mórán aclaíochta a bhí ar bun ag daltaí agus iad ar scoil agus d'fhiosraigh cailíní ó Choláiste an Phiarsaigh i gCorcaigh an tionchar atá aige seo ar shláinte daoine. Tá deasc speisialta cruthaithe acu gur féidir a ardú agus a ísliú le go mbeadh rogha ag daltaí seasamh nó suí le linn ranganna scoile.

Deasc speisialta gur féidir a ardú agus a ísliú

Aoife Ní Chonghaile, Sorcha Ní Dhonnabháin agus Lily-Sue Ní Mhaoldhomhnaigh ó Choláiste an Phiarsaigh. 

De réir an taighde atá déanta ag cailíní as Scoil Mhuire i gCorcaigh, d'fhéadfadh go mbeadh níos mó alcóil ná atá ceadaithe i gcorp duine tar éis dó a bhéal a fholcadh le leithéidí Listerine.

Glacann sé suas le leathuair an chloig ar an alcól imeacht as an gcorp agus ba chóir go gcuirfeadh na Gardaí an méid seo san áireamh agus tástálacha ar bun acu, a deir siad.  

Tamara Ní Chéilleachair, Caoimhe Ní Choitir agus Aoibheann Ní Lachtnáin ó Scoil Mhuire.

Deir an tOllamh Joe Barry ó Choláiste na Trionóide, duine den 79 moltóir i mbliana, go bhfuil éacht déanta ag na hiomaitheoirí an staid seo den chomórtas a bhaint amach.

Eolaíocht shóisialta agus iompraíochta an chatagóir atá á meas aige. Breatimeacht, an tionchar atá ag na meáin shóisialta ar mheabhairshláinte agus athrú aeráide atá i measc na n-ábhar atá roghnaithe ag daltaí sa chatagóir sin i mbliana.

"Obair spreagúil ionspráideach atá déanta acu agus is deas gur ag tús mhí Eanáir atá an comórtas á reachtáil, am den bhliain ina mbíonn muid in ísle brí go minic agus muid ag filleadh ar scoil agus ar obair tar éis Nollag. Chuirfeadh na tograí eolaíochta seo fuinneamh ionat," a dúirt an tOllamh Barry.

Dúirt Pádraic Ó Conchúir ó lucht urraithe BT cé go bhféadfaí an comórtas a reáchtáil ar líne, gur luachmhaire i bhfad an taithí a fhaigheann na daltaí as a dtograí a chur i láthair an phobail agus na moltóirí.

"Casann siad le daltaí ó scoileanna eile agus is ócáid shoisialta thar rud ar bith eile atá i gceist leis an gcomórtas." a dúirt sé.

€7,500 atá sa phríomhdhuais beidh deis ag an mbuaiteoir páirt a ghlacadh in Eolaí Óg na hEorpa i Santander sa Spáinn.