Tá Grúpa Bhóithrí Chonamara ag iarraidh go dtabharfaí faoi thuarascáil neamhspleách faoi staid na ndroichead i gCeantar na nOileán i gConamara.

Tá an grúpa ag éileamh na tuarascála i bhfianaise comhfhreagrais idir innealtóir ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus an Teachta Dála Catherine Connolly.

An mhí seo caite, chuaigh comhlacht innealtóireachta i mbun an dara tuarascáil thar ceann Chomhairle Chontae na Gaillimhe ar na droichid i gCeantar na nOileán tar éis do dhaoine áitiúla aird a tharraingt ar scoilteanna iontu.

Cuireadh moill ar fhoilsiú na tuarascála ach i gcomhfhreagras idir innealtóir ón gComhairle Contae agus an Teachta Dála Catherine Connolly an tseachtain seo, dúradh go ndearna innealtóir struchtúrtha iniúchadh ar Dhroichead Charraig an Logáin i Leitir Móir agus nach bhfacthas aon cheo a thabharfadh le fios go raibh fadhbanna le struchtúr an dhroichid ach go raibh tuilleadh iniúchta ag teastáil.

I bhfianaise an mhéid a dúradh leis an Teachta Dála Catherine Connolly, tá Grúpa Bhóithrí Chonamara anois ag iarraidh go ndéanfaí suirbhé neamhspleách ar na drochid.

Dúirt siad nach bhfuil siad ach ag cur tús leis an bhfeachtas atá acu go gcuirfí infreastruchtúr ceart agus sábháilte ar fáil i gceantar Chonamara.

Tá iarrachtaí déanta ag Nuacht RTÉ/TG4 le breis agus mí ráiteas nó urlabhraí a fháil ón gComhairle Chontae le ceist na ndroichead i gCeantar na nOileán a phlé ach níl aon fhreagra faigthe againn go dtí seo.