Ní mó ná sásta atá múinteoirí áirithe faoin bpáipéar samplach don scrúdú Gaeilge ardleibhéil sa Teastas Sóisearach a d'fhoilsigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit inné. Tá an páipéar i bhfad ródheacair, a deir siad.

An páipéar do dhaltaí nach bhfuil ag freastal ar scoileanna Gaeilge ná Gaeltachta atá i gceist. Gaeilge T2 [Gaeilge mar dhara teanga] a thugtar ar an scrúdú.

Gaeilge T1 [Gaeilge mar chéad teanga] a thugtar ar an scrúdú a dhéanfas daltaí i scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta. 

Tugadh siollabas nua Gaeilge isteach don Teastas Sóisearach i mí Mheán Fómhair 2017 agus beidh daltaí a thosaigh an cúrsa an t-am sin ag tabhairt faoi na scrúduithe sa bhliain 2020. 

Is mar chuid de na hullmhúcháin lena n-aghaidh a foilsíodh an páipéar samplach inné. 

Ar leathanach neamhspleách Facebook do mhúinteoirí Gaeilge inniu, áfach, chuir múinteoirí a n-imní in iúl faoi chomh dúshlánach agus atá an páipéar samplach seo.

"Muinteoirí Gaeilge ag roinnt achmhainní, cabhrach, agus smaointe" an t-ainm atá ar an leathanach agus tá na céadta teachtaireachtaí fágtha ó mhaidi air maidir leis an bpáipéar samplach.

Tá imní ar roinnt acu go dtabharfaidh daltaí faoin scrúdú gnáthleibhéil de bharr an páipéar ardleibhéil a bheith ródheacair. 

Dúirt múinteoir amháin nach mbeadh sé de chumas ag daltaí Teastais Shóisearaigh dul i ngleic le scrúdú mar é. 

Ar an bpáipear samplach, iarrtar ar dhaltaí - mar shampla - fógra a chumadh do phoist atá le líonadh ag TG4 mar dhea, agus críoch dá gcuid féin a chur le húrscéal ón siollabas agus é a chur in oiriúint do scannán. Tá a leithéidí seo róchasta do dhaltaí den aois sin, dar leis na múinteoirí.

Ceann de na ceisteanna ón bpáipéar samplach

Dúirt múinteoirí eile ar an leathanach Facebook go gcaithfear suim na ndaltaí a mhúscailt ar bhealach níos fearr ná seo agus go bhfuil siad den tuairim gur a mhalairt a tharlós agus gur ísle brí a chothós an páipéar nua.  

Molann siad chomh maith líon na dtéacsanna ar shiollabas an Teastais Shóisearaigh a laghdú. Deir siad go go gcuideodh seo le ceartúcháin agus le scéim mharcála níos soiléire a dhearadh don pháipéar.