Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, gearradh téarma coinneála saoil agus téarma coinneála cúig bliana déag ar bheirt bhuachaillí a ciontaíodh sa chailín scoile Ana Kriégel a dhúnmharú i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine 2018.

Fuarthas corp Ana Kriegel, a bhí ceithre bliana déag d'aois, i dteach feirme tréigthe ar Bhóthar Chluain Aodha i Leamhcán ar 17 Bealtaine. Bhí sí ar iarraidh ar feadh trí lá roimhe sin.

Ghearr an Breitheamh Paul McDermott téarma coinneála saoil ar Bhuachaill A agus téarma cúig bliana déag ar Bhuachaill B - mar a thugtar orthu. 

Rialaigh sé go ndéanfaí athbhreithniú i gceann dhá bhliain déag ar théarma saoil Bhuachaill A. Ghearr sé ocht mbliana eile air chomh maithe faoi ionsaí foréigneach gnéis a dhéanamh ar Ana.

I gcás Bhuachaill B, rialaigh an breitheamh go ndéanfaí athbhreithniú ar a théarma siúd i gceann ocht mbliana. 

Bhí an bheirt trí bliana déag d'aois nuair a mharaigh siad Ana. Tá siad cúig bliana déag anois agus ciontaíodh iad i ndúnmharú Ana i mí an Mheithimh seo caite. Ciontaíodh Buachaill A in ionsaí foréigneach gnéis a dhéanamh uirthi freisin.

Dúradh ag éisteacht sa chúirt an tseachtain seo caite nach bhfuil aon mhíniú soiléir faoin údar gur maraíodh í.

Dúradh go bhfuil Buachaill A ag admháil anois gurb é a mharaigh Ana ach go bhfuil sé ag séanadh fós go ndearna sé ionsaí gnéis uirthi.

D'admhaigh sé le linn measúnaithe síceolaíochta in Ionad Coinneála Bhaile an Oibricigh gur bhuail sé Ana le maide agus le bloc, gur chuir sé faoi ghlas cinn í agus gur thacht sé í. 

Ní ghlacann Buachaill B ná a mhuintir lena dhaoradh.

Ní féidir píonós saoil a ghearradh ar na buachaillí, mar a tharlaíonn i gcás daoine fásta atá ciontach i ndúnmharú, ar an mbonn gur páistí atá iontu. 

Is iad na daoine is óige ó bunaíodh an Stát a ciontaíodh i ndúnmharú.

Rialaigh an Chúirt Achomharc cheana go gcaithfí athshlánúchán agus leas ciontóirí óga a chur san áireamh agus pionós á ghearradh orthu faoi choireanna tromchúiseacha. 

Dúirt muintir Ana go ndearnadh an ceart ar a son sa chúirt inniu ach ina dhiaidh sin féin nár leor téarmaí síoraí coinneála.