Tá sé fógartha ag Pobalscoil na Rosann ar an Chlochán Liath i gCo Dhún na nGall go bhfuil tús curtha acu le sruth Gaeilge sa scoil. Ba é an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh a d'oscail an scoil go oifigiúil ar maidin.

Tá an mheánscoil a bunaíodh sa bhliain 1973 suite sa Ghaeltacht agus deir lucht na scoile go mbeidh na chéad daltaí ag déanamh scrúduithe Ardteistiméireachta i nGaeilge an bhliain seo chugainn.

Deir an príomhoide John Gorman nach scoil iomlán Ghaeilge atá inti de bhrí go gcaithfear freastal ar cheantair nach í an Ghaeilge teanga na bunscoile iontu. 

"Go stairiúil, bhí cuid mhór de na Rosa nach bhfuil Gaeilge ó dhúchas acu, agus ní raibh sí i gcónaí sna scoltacha náisiúnta.  Faoi láthair, tá 20% de na daltaí ag teacht ó bhunscoileanna i Loch an Iúir, Anagaire agus cuid ó Rann na Feirste.

Seacht mbliana ó shin shocraigh an scoil sruth Gaeilge a bhunú ach bhí deacrachtaí ag baint leis - ina measc sin easpa múinteoirí le Gaeilge."

Mar chuid den sruth Gaeilge atá bunaithe sa scoil, tá seachtar daltaí sa chéad agus sa dara bliain ag déanamh staidéir ar chúig ábhar i nGaeilge - Matamaitic, Stair, Tíreolaíocht, Fraincis agus Spáinnis. Tá beirt dhaltaí ag déanamh Fisice i nGaeilge sa chúigiú bliain ar bhonn trialach.

Mhaígh an tAire  McHugh go bhfuil an sruth Gaeilge seo ag teacht leis an phleanáil teanga sna Rosa ach gur de réir a chéile a dhéanfar dul chun cinn.