I ráiteas atá eisithe ag Ardeaspag Thuama Michael Neary, deir sé go bhfuil clú agus cáil ar fud an domhain ar mhuintir Acla mar dhream soicheallach agus go bhfuil fáilte curtha acu roimh dhaoine ón iasacht san am atá caite. 

Ag tagairt don chonspóid faoi theifigh a bhí le lonnú in iaróstán in Acaill a bhí an tArdeaspag Neary. 

D'fhógair an Roinn Dlí agus Cirt an tseachtain seo caite nach rachfar chun cinn leis an bplean mar gheall ar agóid atá ar bun ag suíomh an óstáin. 

Dúirt an tArdeaspag go bhfuil dualgas morálta ar Chríostaithe fáilte a chur roimh strainséirí, go háirithe i bhfianaise an rathúnais eacnamaíochta atá ar mhuintir na tíre seo le tamall de bhlianta. 

Chomh maith leis sin, a dúirt sé, tá dualgas morálta orainn gan ligean do dhaoine teacht i dtír ar an bhfaitíos agus ar an imní atá i measc an phobail faoi chásanna íogaire den sórt seo. 

Dúirt an tArdeaspag Neary freisin gur cheart don Stát dul i gcomhairle le muintir Acla agus tabhairt faoi réamhphleanáil éifeachtach má táthair le teifigh a lonnú ann. 

Dá ndéanfaí sin, a thug sé le fios, d'fhéadfaí daoine a chur ar a suaimhneas agus ag an am céanna éascaíocht a dhéanamh don togra atá beartaithe.