Osclaíodh go hoifigiúil inniu ospís nua saintógtha i gCaisleán an Bharraigh, Co Mhaigh Eo.

Tá ceithre leaba dhéag san ospís, chomh maith le hionad cúraim lae agus seirbhísí cúraim phobail, agus tá scéal faoi leith ag baint leis.

Chosain sé níos mó ná €10 milliún an áit a thógáil agus ba iad muintir an réigiúin iad féin a mhaoinigh an togra. Thóg sé scór bliain orthu an t-airgead ar fad a bhailiú lena aghaidh. 

Cé go raibh iasacht bainc €4.5 milliún ceadaithe, níor ghá glacadh leis ar deireadh mar gheall ar fhlaithiúlacht an phobail. 

Ní hamháin sin ach bhí farasbarr airgid ann agus táthar le hospís eile fós a thógáil leis. Ocht leaba a bheas san ospís eile seo i gCo Ros Comáin agus táthar ag súil go dtosófar á thógáil an bhliain seo chugainn. 

Tosóidh an ospís i gCaisleán an Bharraigh ag glacadh le hothair san earrach agus tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le hí a mhaoiniú ó lá go lá.