Ordaíodh do shár-réalt iomána le foireann na Gaillimhe €600 a íoc le ciste carthanachta maidir le heachtra d'ord poiblí a tharla i gcathair na Gaillimhe níos luaithe i mbliana.

Sa Chúirt Dúiche, phléadáil Conor Whelan (22) as Ceathrú na Madadh i gCinn Mhara, Contae na Gaillimhe ciontach i dtrí chúis faoin Acht um Dlí Coiriúil (Ord Poiblí).

Cúisíodh Conor Whelan agus a chara Ronan Burke as an Chúil i nGort i gContae na Gaillimhe i dtrí chúis de mhí-ord poiblí a bhain le heachtra taobh amuigh de bhialann Supermac's sa tSráid Thrasna i gCathair na Gaillimhe maidin an 22 Eanáir 2019.

Phléadáil Ronan Burke ciontach sna cúiseanna i gCúirt Dúiche na Gaillimhe i mí an Mheithimh.

Dúradh sa chúirt an lá sin go raibh Conor Whelan ag pléadáil neamhchiontach.

Inniu, dúirt aturnae Conor Whelan, Gearóid Geraghty, gur mhian lena chliant pléadáil ciontach.

D’iarr sé ar an mBreitheamh Mary Fahy féachaint ar na cúiseanna in éadan Whelan mar a d’fhéach  an Breitheamh John Brennan orthu i mí an Mheithimh nuair a d’éist sé cás Ronan Burke.

D’ordaigh an Breitheamh Brennan do Ronan Burke €600 a íoc le Ciste Carthanachta na nGardaí i mí an Mheithimh.

Thug an Garda Damian Walsh fianaise inniu go raibh sé ar dualgas i veain faire ord poiblí de chuid an Gharda Síochána i nGaillimh ag a 2.35am, 22 Eanáir i mbliana nuair a cuireadh fios air chuig eachtra taobh amuigh de bhialann Supermac’s ar an tSráid Thrasna.

Bhí seisean agus a chomhghleacaithe ag cur fir óig isteach sa veain nuair a tháinig Conor Whelan chuige ag rá leis go raibh an fear mícheart acu.

D’iarr an Garda Walsh ar an Uas. Whelan an áit a fhágáil ach dhiúltaigh sé. D’ordaigh an Garda dó imeacht an dara huair ach dhiúltaigh sé arís.

Cúisíodh é faoi mhír a 19 den Acht um Dlí Coiriúíl (Ord Poiblí) 1994, as cur isteach ar Gharda i mbun a chuid dualgas.

Cuireadh focail nó iompar maslach, ionsaitheach nó bagarthach de réir Alt a 6 den Acht, ina leith freisin, chomh maith le gan aird a thabhairt ar threoracha an Gharda Damian Walsh an láthair a fhágáil, in eádan Alt a 8 den Acht chéanna.

Nuair a tugadh chuig stáisiún Gardaí na Gaillimhe é, dúirt an Garda Walsh sa chúirt inniu gur ghabh Conor Whelan a leithscéal dhá uair as a iompar.

Lá arna mhárach, d’fhill sé ar an stáisiún lena leithscéal a ghabháil arís.

Dúirt an Breitheamh Mary Fahy inniu gur minic a tharraingíonn daoine óga iad féin isteach in eachtraí nach mbaineann leo. 

Dúirt aturnae Conor Whelan, Gearóid Geraghty go bhfuil a chliant fostaithe anois ina mhúinteoir scoile agus go bhfuil an dúrud dá chuid scileanna agus buanna roinnte aige le daoine óga agus lena phobal féin.

Dúirt sé go dtuigeann Conor Whelan go raibh sé mícheart aige a ladhar a chur isteach i ngnóthaí nár bhain leis agus go bhfuil aithreachas air.

Chuir sé litreacha teistiméireachta faoi bhráid an Bhreithimh Fahy agus d’iarr go gcaithfeadh sí leis mar a chaith an Breitheamh John Brennan lena chomhchúisí Ronan Burke nuair a phléadáil seisean ciontach i mí an Mheithimh.

Dúirt an Breitheamh Fahy go raibh súil aici go raibh ceacht foghlamtha ag Conor Whelan ón eachtra seo.

Dúirt sí go mbeadh sé leatromach agus éagórach caitheamh leis seachas mar a caitheadh lena chara Ronan Burke, go háirithe ós rud é gurb é a ba lú den bheirt a chothaigh trioblóid an oíche sin.

D'ordaigh sí do Conor Whelan €600 a íoc le Ciste Carthanachta an Gharda Síochána. Threoraigh sí nach gcuirfí an ciontú ar an taifead.

Níor labhair Conor Whelan, a bhí sa chúirt i gcomhluadar a thuismitheoirí, le linn na héisteachta.