Tá an grúpa gníomhaíochta comhshaoil Reibiliún an Éaga i mbun agóide ó inniu i gcathracha timpeall na cruinne, Baile Átha Cliath ina measc. Mairfidh an agóid seachtain. 

Suas le 500 léirsitheoir atá páirteach san agóid i lár chathair Bhaile Átha Cliath. 

Thug siad litreacha ar láimh do Ranna Rialtais éagsúla - Roinn an Taoisigh ina measc - sular mháirseáil siad ó Theach Laighean go Cearnóg Mhuirfean, mar bhfuil campa bunaithe acu. 

Cuirfear as don trácht agus don tráchtáil sa chathair i gcaitheamh na seachtaine de bharr na hagóide. 

An campa i gCearnóg Mhuirfean

Reibiliún an Éaga i mbun agóide i mBaile Átha Cliath

Deir an grúpa gníomhaíochta nach bhfuil de rogha acu ach dul i muinín agóide den sórt seo - a bhfuil sé mar aidhm aici aird a tharraingt ar an ngéarchéim aeráide - mar gheall go bhfuil teipthe ar mhodhanna oibre eile. 

"Má leanann muid orainn mar atá faoi láthair, ardóidh teocht an domhain ceithre chéim," a dúirt duine de na léirsitheoirí Rónán Ó Dálaigh.

"Más rud é go dtarlaíonn seo, beidh an chuid seo de Bhaile Átha Cliath faoi uisce. Ba cheart go mbeadh gach duine, gnólachtaí san áireamh, níos buartha faoi bheith faoi bhun uisce, mar is sin atá chun tarlú muna n-athraíonn muid rudaí go tapaidh," a dúirt sé. 

Bhí an múinteoir bunscoile Éadaoin Heusaff i láthair inniu freisin:

"Faraor, cé gur deineadh comhaontú i bPáras ceithre bliana ó shin, tá astaíochtaí carbóin agus gásanna eile ag dul in airde.

Tá siad imithe in airde 20% le cúig bliana anuas. Níl rialtaisí ag déanamh go leor anois. Níl siad ag glacadh leis an scéal i ndáiríre. Faraor, mar mhúinteoir agus mar thuismitheoir, tá mé an-bhuartha."

Dúirt Richard Guiney, urlabhraí ghnólachtaí lár na cathrach, go dtuigeann siad an tábhacht atá le cúrsaí timpeallachta agus go caithfidh daoine oibriú le chéile.

"Ach ní chabhraíonn sé le haon duine má chuirtear isteach ar dhaoine atá ag teacht go lár na cathrach agus ar na gnólachtaí atá anseo."

Deir na comhlachtaí iompair phoiblí go n-oibreoidh siad i gcomhar leis na Gardaí leis an tionchar a bheas ag an agóid ar chúrsaí tráchta a mhaolú.