Bronnadh cnuasach lámhscríbhínní leis an údar cáiliúil Séamus Ó Grianna - cuid acu nár foilsíodh riamh - ar Áislann Rann na Feirste i nGaeltacht Dhún na nGall ar na mallaibh. Cailleadh Séamus Ó Grianna ("Máire") leathchéad bliain ó shin go ham seo.  

An dá úrscéal Mo Dhá Róisín (1921) agus Caisleán Óir (1924), agus an cnuasach gearrscéalta Cith is Dealán (1927) na leabhair is mó dá chuid a mbíonn trácht orthu.

Bhí Caisleán Óir agus Cith is Dealán ar shiollabas na hArdteistiméireachta ar feadh na mblianta.

Tá níos mó ná 500 leathanach sa chnuasach - idir scríbhneoireacht i nGaeilge agus i mBéarla.

Bhí na lámhscríbhinní coinnithe i mála Guineys!

I measc na lámhscríbhinní nár cuireadh i gcló riamh, tá scéal na "Invincibles" mar príomhábhar ann. Ba iad na Invincibles a mharaigh an Tiarna Cavendish agus Thomas Henry Burke i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1882. 

Tá scéalta agus aistí eile le Séamus Ó Grianna sa chnuasach chomh maith ar foilsíodh leaganacha de chuid acu cheana ar Scéala Éireann sna caogaidí.

Tá na lámhscríbhinní seo á gclárú agus á ndigitiú faoi láthair ionas go mbeidh fáil ag an bpobal i gcoitinne orthu i bhfoirm leictreonach agus eile amach anseo. 

Na deartháireacha Mhic Grianna le chéile. Ó chlé: Hiúdaí, Séamus, Seán Bán, Domhnall agus Seosamh

Is í iníon Bhreandáin Uí Mhiacháin - ar chara le "Máire" é - a bhronn na lámhscríbhinní ar an Áislann.

Beidh Séamus Ó Grianna leathchéad bliain marbh i mí na Samhna agus beidh féile imeachtaí ina onóir ar siúl in Áislann Rann na Feirste idir 25 agus 27 Deireadh Fómhair. 

Beidh na lámhscríbhinní le feiceáil i gcaitheamh an deireadh seachtaine sin agus déanfaidh an tOllamh Nollaig Mac Congáil cur síos ar an gcnuasach agus ar an tábhacht a bhaineann leis.

Fógrófar gradam speisialta an deireadh seachtaine sin freisin a bheas le bronnadh ar scríbhneoir as a s(h)aothar litríochta.

Tuairisceoireacht bhreise: Ciarán Lenoach