Chuir an chéad bhuíon scoláirí tús le céim nua - Baitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge - in Institiúid Oideachais Marino ar maidin. Ábhair múinteoirí bunscoile atá sna mic léinn óga. 

Bhí an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh i láthair inniu nuair a cuireadh tús leis na ranganna don bhliain acadúil 2019-20.

Dúirt an tAire gur iarracht atá sa chúrsa nua seo dul i ngleic leis an nganntanas múinteoirí bunscoile a bhfuil Gaeilge acu.  

36 scolaire atá i mbun an chúrsa - 33 bean agus triúr fear.  

An tAire Oideachais ag caint le cuid de na mic léinn i Marino inniu

Tá imní léirithe ag eagraíochtaí éagsúla oideachais le fada nach bhfuil dóthain múinteoirí ann leis na hábhair éagsúla a theagasc sa chóras oideachais Gaeilge.

Ní bheidh an dream a thosaigh an cúrsa inniu cáilithe go ceann ceithre bliana eile agus tá imní ar Bhláithnaid Ní Ghréachain, ardfheidhmeannach na heagraíochta Gaeloideachas, faoin mbearna ama seo: 

"Tá muid ag stocaireacht ar an gceist seo le fada. Tá bearna ollmhór ann do mhúinteoirí a bhfuil sainscileanna acu ar an oideachas lán-Ghaeilge. Tús maith atá sa gcúrsa seo, ach níl mé cinnte cad é an réiteach gearrthéarmach ar an gceist. Is ábhar práinneach é go fóill."

Tá súil ag riarthóiri Marino cur le líon na mac léinn amach anseo.

Dúirt Uachtarán na hInstitiúide an Dr Teresa O'Doherty gur tús maith atá sa chúrsa ach gur mhaith leo cur le líon na scoláirí de réir a chéile. Braitheann sé sin ar thoil agus ar mhaoiniú na Roinne Oideachais, a dúirt sí.