D'fhógair Foras na Gaeilge tráthnóna go bhfuil €500,000 ceadaithe acu do na meáin Ghaeilge go dtí deireadh na bliana seo chugainn, 2020.  

Do na foilseacháin Comhar, Tuairisc.ie agus Nós atá síneadh ama curtha leis an mhaoiniú.

D'admhaigh an Foras i ráiteas gur léir ó aighneachtaí a fuarthas mar chuid den chomhairliúchán poiblí a chríochnaigh an mhí seo caite nach raibh tacaíocht ó na daoine a sheol aighneachtaí chucu do mholtaí an Fhorais féin. 

Dá bharr sin, a dúradh, tá cinneadh déanta ag an bhord leanúint leis an gcur chuige reatha go ceann bliana eile.

Go dtí seo, bhí Foras na Gaeilge ag cur maoiniú €500,000 sa bhliain ar fáil do thrí fhoilseachán Gaeilge. €298,000 do Tuairisc.ie, €120,000 do Chomhar agus €68,000 do Nós.

As an 107 aighneacht a fuair Foras na Gaeilge faoin chomhairliúchán poiblí, bhí an chuid is mó acu ag moladh leanstan leis an gcur chuige reatha.

Dúradh sa ráiteas gur de bharr gur trí phróiseas tairisceana a bronnadh na conarthaí reatha ar na soláthróirí reatha go mbeidh an maoiniú bliana á chur ar fáil de réir théarmaí na gconarthaí reatha.

Dúirt Seán Ó Cuinn gur "léir go bhfuil léitheoirí na dtrí fhoilseachán seo sásta leis an ábhar a chuireann siad ar fáil, agus, cé go bhfuil dúshláin éagsúla fós le réiteach, agus muid ag iarraidh cur le líon na ndaoine as an phobal atá ag léamh an ábhair a fhoilsíonn siad, ní mór dúinn cluas a thabhairt do na daoine atá á léamh faoi láthair."

Ó bheith ag caint le lucht na dtrí fhoilseachán inniu, tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil ceann amháin acu ar a laghad ag lorg cruinniú leis an Fhoras go luath le soiléiriú a fháil ar an chur chuige agus ar na chéad chéimeanna eile.

Beidh deireadh ag teacht leis na conarthaí reatha ar 31 Nollaig 2019 agus mairfidh an maoiniú a chuirfidh Foras na Gaeilge ar fáil dóibh anois go dtí 31 Nollaig 2020.

Foilseofar tuarascáil iomlán ar an chomhairliúchán poiblí ar shuíomh idirlín Fhoras na Gaeilge go luath, a dúradh.