Tá imní ar roinnt comhairleoirí cathrach i mBaile Átha Cliath faoi scéim nua tithíochta i gceantar Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh i dtuaisceart na cathrach.

Bhíodh árasáin shóisialta ar an suíomh gar do Pháirc an Fhionnuisce agus tá sé molta ag an gComhairle Cathrach meascán de thithíocht shóisialta agus phríobháideach a thógáil ann.

Dúirt comhairleoir cathrach amháin le Nuacht RTÉ/TG4 nach mbeadh sé d'acmhainn ag an gcuid is mó de theaghlaigh árasán a cheannach sa scéim nua.

Dar le hÉilis Ryan ó Pháirtí na nOibrithe gur €275,000 an bunphraghas a bheadh ar aonad titíochta ar phraghas réasúnta:

"Níl sé d'acmhainn ag gnáth-theaghlaigh sa chathair na praghsanna seo a íoc. Ba chóir tithíocht phoiblí a dhéanamh de na haonaid ar fad. Ba chóir tithíocht shóisialta a bheith i leath de na haonaid, agus go mbeadh rátaí cíosa á ngearradh ar an gcuid eile díobh bunaithe ar an gcostas tógála."

Éilis Ryan

Tógadh árasáin Ghairdíní Uí Dhuibheannaigh sna caogaidí. Tá siad ainmnithe i ndiaidh an Easpaig Conchúr Ó Duibheannaigh ar chuir na Gaill chun báis é sa cheantar sin sa bhliain 1621.

300 árasán sóisialta bhí ann, ach bhí droch-cháil ar an áit de bharr fadhbanna móra sóisialta. Leagadh iad in 2008. 

Gairdíní Uí Dhuibheannaigh

Beidh 824 aonad titíochta ar an suíomh. Is é an forbróir aitheanta Bartra Capital a bheas freagrach as an gcuid is mó den scéim ach tá obair tosaithe cheana féin ar 56 aonad atá á dtógáil ag Carey's Construction. 

Níl na cineálacha éagsúla tithíochta socraithe fós, áfach, ach tá sé i gceist ag an gComhairle Cathrach gur aonaid phríobháideacha a bheadh i leath acu. Tithíocht shóisialta a bheadh i 30% díobh agus tithíocht ar phraghas réasúnta a bheadh sa chuid eile faoi phlean na Comhairle Cathrach.

Idir €360,000 agus 420,000 a bheadh ar arasán le trí sheomra codalta.

Obair thógála ar bun i nGairdíní Uí Dhuibheannaigh

Tá comhairleoirí cathrach le vóta a chaitheamh ar an bplean an mhí seo chugainn.