Léirsigh tuismitheoirí agus scolairí ón aonad Gaeilge i gColáiste Chú Chulainn i nDún Dealgan, Co Lú,  taobh amuigh d'oifigí phátrún na scoile ar an bhaile inniu agus iad míshásta faoin oideachas i nGaeilge sa scoil.

Maíonn na tuismitheoirí agus scolairí go bhfuil oideachas trí mheán na Gaeilge á mhilleadh agus á dhíothú san aonad agus tá siad ag iarraidh ar phátrún na scoile - Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí - gealltanais a deir siad a tugadh dóibh a chomhlíonadh.  

Thug siad achainí ar láimh don Bhord Oideachais inniu ag éileamh tumoideachas iomlán trí mheán na Gaeilge agus na hacmhainní chuige sin a chur ar fáil chomh luath agus is féidir.

Thart ar 60 dalta atá ag freastal ar an aonad Gaeilge - a dtugtar "Coláiste Lú" air - agus maíonn siad nach bhfuil ábhair á múineadh trí Ghaeilge dóibh mar a bhí geallta, agus go bhfuil droim láimhe tugtha ag an Bhord agus ag príomhoide na scoile don tumoideachas.

"Tá muid ag labhairt Béarla gach lá agus tá Béarla á labhairt i ngach rang atá á mhúineadh. Is fuath liom é. Chuaigh mé go dtí an scoil seo chun Gaeilge a fhoghlaim, chun oideachas trí Ghaeilge a fháil agus anois is tri Bhéarla atá muid ár múineadh," a dúirt Cormac Mac an Ghirr, dalta idirbhliana a bhí i láthair ag an agóid inniu.

I ráiteas ón Bhord Oideachais, deirtear nach Gaelcholáiste iomlán neamhspleách é an t-aonad, go bhfuiltear ag cloí le rialacha na Roinne Oideachais ach go bhfuil deacrachtaí acu múinteoirí a earcú le hábhair éagsúla a mhúineadh i nGaeilge.

Dúirt príomhoide na scoile Tomás Ó Searcaigh linn inniu gur fógraíodh seacht bhfolúntas múinteoireachta i rith an tsamhraidh a raibh riachtanas Gaeilge luaite leo. 

Thug sé le fios fosta nach gcuirfí acmhainní atá ceadaithe do dhaltaí eile i gColáiste Chú Chulainn ar fáil do na daltaí san aonad Gaeilge.