Tá tionscadal ar bun ag Comhairle Contae Fhine Gall i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath leis an oidhreacht shaibhir ainmneacha páirceanna agus an oidhreacht ghaolmhar i dtírdhreacha an cheantair a fhiosrú agus a chur i gcuntas.

Tá ainm, nó bhí ainm roimhe seo, ar gach páirc i bhFine Gall, a deir an Chomhairle Contae, agus táthar ag iarraidh ar fheirmeoirí agus ar phobail áitiúla ainmneacha páirceanna a bhailiú le gur féidir iad a fhoilsiú agus a chosaint do na glúine atá le teacht.

Tá oiliúint á cur ag Comhairle Contae Fhine Gall i gcomhar leis an gcomhlacht príobháideach Abarta Heritage ar ghrúpaí pobail, ar chumainn áitiúla staire agus oidhreachta agus ar dhaoine aonair le hainmneacha páirceanna a chur i gcuntas, a anailísiú agus a fhoilsiú sula gcaillfear go deo iad de bharr na n-athruithe atá ag tarlú i saol na tuaithe.

"Chuir oibrithe deonacha 213 ainm páirce, ar an iomlán, i gcuntas i rith Chéim 1 den tionscadal anuraidh agus cuirfidh Céim 2 leis seo chun cuid dár n-oidhreacht a bhailiú atá i mbaol teitheadh uainn", a deir Bernie Kelly, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Contae Fhine Gall.

Bernie Kelly

"Tá go leor eolais ag feirmeoirí áitiúla faoi pháirceanna a bhfuil foirgnimh tógtha orthu anois. Tá eolas ag daoine aosta ar leo na feirmeacha seo blianta ó shin. Agus táimid ag bualadh leosan agus ag iarraidh ar fheirmeoirí teacht chugainn agus cabhrú linn."

Tá iarrachtaí ar bun i láthair na huaire teacht ar ainmneacha páirceanna i mBaile Bachaille i dtuaisceart an chontae.

Is as an bhaile sin do Bhríd Nic an Fhailigh agus d'fhreastail sí le gairid ar sheisiúin oiliúna a bhí eagraithe ag an Chomhairle Contae.

Bríd Nic an Fhailigh i "Raheens"

Thug sí muid chomh fada le páirc ar imeall an bhaile i gCúirt an Mhéinigh.

"The Raheens an t-ainm atá ar an bpáirc seo, bunaithe is dócha ar iarsma oidhreachta, ráth beag. Fuaireamar an t-ainm ó fhear atá ina chónaí i Sasana le blianta fada - Tim Crowley - agus a scríobh chuig an mbailitheoir. Bhí sé ag obair anseo mar oibrí feirme nuair a bhí sé óg. Tá sé sna hochtóidí anois agus scríobh sé amach liosta de na páirceanna ina raibh sé ag obair mar fhear óg sula ndeachaigh sé ar imirce."

An litir ó Tim Crowley

Deir Bernie Kelly nach bhfuil an tionscadal ach ina thús agus tá fáilte mhór roimh oibrithe deonacha i gcónaí. Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Fhine Gall na páirceanna ar fad a n-éiríonn leo a ainmniú agus a chur i gcuntas a fhoilsiú amach anseo.