Ag Teach Solais an Fhóid Duibh i nGaeltacht iarthuaisceart Mhaigh Eo anocht, déanfar comóradh ar bhean Ghaeltachta a chur cor i gcinniúnt D-Day sa Dara Cogadh Domhanda 75 bliain ó shin.

Bhí cor cinniúnach ag na taifid aimsire a thug Maureen Sweeney ar 3 Meitheamh 1944 ar straitéis chogaíochta na gComhghuallaithe, dar le staraithe.

Cuireadh 160,000 saighdiúir de chuid na gComhghuallaithe i dtír ar chladaí na Normainne le troid in aghaidh na nGearmánach ar 6 Meitheamh 1944 de bharr athruithe ar an aimsir a tugadh faoi dheara ó thuairiscí Maureen.

Ar 3 Meitheamh, ghlac Maureen léamh baraiméadair agus chuir sí tuairiscí aimsire le Ted Sweeney, ar choimeádaí an tí solais é, i dtoll a chéile.

Teach Solais an Fhóid Duibh

Chuir Maureen a cuid tuairiscí go Béal an Átha, áit ar cuireadh go Baile Átha Cliath iad agus cuireadh as sin iad go hoifig mheitéareolaíochta i Dunstable 30 míle ó thuaidh de Londain.

Bhí sé beartaithe ag Ceannasaí Fhorsaí na gComhghuallaithe an Ginearál Dwight D Eisenhower go dtabharfaí faoin ionradh ar 5 Meitheamh ach cuireadh an plean as a riocht de bharr na dtuairiscí sin.

Thug na tuairiscí le fios go raibh stoirm ón Atlantach le cladaí na Normainne a bhualadh ar an 5 Meitheamh.

Bhí ar an Ghinearál Eisenhower idirghabháil a dhéanamh idir chomhairleoirí aimsire na Breataine agus Mheiriceá a bhí ar mhalairt tuairime.

Theastaigh aimsir shuaimhneach le go mbeadh na heitleáin in ann tuirlingt agus buamaí a ligean anuas agus go mbeadh na longa in ann teacht i dtír. Bhí málaí droma troma ag na saighdiúirí fosta agus thiocfadh go mbáfaí i bhfarraigí arda iad. 

Dwight D Eisenhower

Chuir Maureen Sweeney tuairiscí eile aimsire ar fáil níos lú ná 24 uair i ndiaidh sin a thaispeáin go mbeadh briseadh san aimsir ar 6 Meitheamh.

Cuireadh na tuairiscí sin faoi bhráid an Ghinearáil Eisenhower agus thug seisean treoir d’fhórsaí na gComhghuallaithe tabhairt faoin ionradh ar 6 Meitheamh.

Tháinig an t-ionsaí aniar aduaidh ar na Gearmánaigh. Ní raibh longa aimsire acu san Atlantach Thuaidh agus ní raibh a fhios acu go raibh feabhas le teacht ar an aimsir chomh gasta sin i ndiaidh na stoirme.

Tuigtear go raibh na Gearmánaigh den tuairim go mbeadh sé dodhéanta ag na Comhghuallaithe teacht i dtír ar chladaí na Normainne ar 6 Meitheamh.

Saighdiúirí Meiriceánach ag Trá Omaha, 6 Meitheamh 1944 (Pic: Getty)

Ag Teach Solais an Fhóid Duibh anocht, leagfar bláthfhleasc i gcuimhne orthu siúd a cailleadh sa Dara Cogadh Domhanda agus ar ról Maureen Sweeney in imeachtaí D-Day.

Ghlac Maureen na tuairiscí aimsire sin ar a 21ú breithlá. Tamall de bhlianta ina dhiaidh sin, phós sí Ted Sweeney coimeádaí an tí solais

Beidh Maureen í féin i láthair ag ócáid in Ionad Oidreachta na hEachléime ar an Fhód Dubh i ndiaidh leagadh na bláthfhleisce anocht.