Tá físeán drámatúil tagtha chun solais den dtarrtháil a tugadh ar thriúr ban ó Mheiriceá a teanntaíodh ag bun aille i gCorca Dhuibhne Oíche Dé Sathain seo caite.

Bhí an t-ádh dearg leis na mná nuair a líon an taoide i ngan fhios dóibh agus teanntaíodh sa bhfaill iad 200 slat siar ó thráigh Chom Dhíneol.

D’éirigh leis na mná éalú ós na tonnta nuair a dhreapadar anairde tríd an bhfaill agus bhain draip amach.

Bhí suas le 20 ball de Gharda Cósta an Daingin páirteach sa tarrtháil, maraon le Bád Tarrthála Dhairbhre agus heileacaptar an Gharda Cósta R115 a tháinig ón tSionainn. 

Suas le 20 ball de Gharda Cósta an Daingin a bhí páirteach sa tarrtháil.

Taispéanann físeán drámatúil, a ghlac heileacaptar an Gharda Cósta, ball de Gharda Cósta an Daingin ag crochadh le faill ar cheann téide agus duine des na mná ceannsaithe aige. 

Aréir thug an triúr ban cuairt ar stáisiun an Gharda Cósta sa Daingean lena mbuíochas a chur in úil don bhfoireann tarrthála. Bhronnadar cárta buíochais ar an gcriú agus cístí a bhí déanta acu féin. 

Dúirt Frank Heidtke, ceannasaí Gharda Cósta an Daingin, go raibh se go deas na mná a fheiscint chomh folláin agus chomh sásta tar éis na sceimhle a d’fhulaingíodar.