Deir an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) go dteastaíonn athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an scrúdú cainte Gaeilge san Ardteistiméireacht.

Ag labhairt di le Nuacht RTÉ/TG4, dúirt príomhfheidhmeannach COGG Muireann Ní Mhoráin nach bhfuil an scrúdú ag teacht le deachleachtas idirnáisiúnta agus nach bhfuil measúnú cruinn á dhéanamh ar chumas labhartha daoine.

Dúirt sí go bhfuil struchtúr an scrúdaithe cainte lochtach, go bhfuil ábhar á fhoghlaim de ghlanmheabhair ag scoláirí agus gur beag ama atá curtha i leataobh sa scrúdú do ghnáthchomhrá. 

Bhí Muireann Ní Mhóráin ag trácht ar thorthaí taighde a rinne an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta in 2017 agus a foilsíodh le deireanaí ina léirítear go bhfuil ag teip ar an leagan amach nua ar an scrúdú Gaeilge a tugadh isteach in 2012. 

Faoin leagan amach nua, ardaíodh an líon marcanna don scrúdú cainte ó 25% go 40% agus cuireadh níos mó béime ar labhairt na teanga agus laghdaíodh tábhacht na litríochta, na scríbhneoireachta agus na cluastuisceana dá réir.

Léiríonn torthaí an taighde nach bhfuil aon fheabhas tagtha ar chumas Gaeilge daltaí Ardteiste ardleibhéil, ainneoin go bhfuil 40% de na marcanna á thabhairt don scrúdú cainte. 

Dúirt Muireann Ní Mhóráin linn go bhfuil na torthaí seo ag teacht le dhá thuarascáil eile a choimisiúnaigh COGG ar an gceist.

Tá taighde na Comhairle Náisiúnta Curclaim agus Measúnachta bunaithe ar chomparáid idir scrúduithe Ardteiste Gaeilge 1,000 dalta i 20 scoil in 2011 - an bhliain dheiridh den seansiollabas - agus scrúduithe 1,000 dalta sna scoileanna céanna a rinne an scrúdú nua Gaeilge in 2015.

I ráiteas tráthnóna, dúirt an Roinn Oideachais le Nuacht RTÉ/TG4 go bhfuil sonraíochtaí nua á bhforbairt acu don scrúdú Gaeilge i bhfianaise thaighde na Comhairle Náisiúnta Curclaim agus Measúnachta. Cuireadh tús leis an bpróiseas seo ag deireadh na bliana seo caite, a dúradh. 

Tugadh le tuiscint sa ráiteas chomh maith go bhfuil leasuithe ar na scrúdú cainte réitithe ag an Roinn agus go gcuirfear i bhfeidhm iad i scrúdú na hArdteistiméireachta an bhliain seo chugainn.