Is iad daltaí Choláiste Cholmcille, Indreabhán, Co na Gaillimhe, buaiteoirí chomórtas náisiúnta na bhfiontraithe óga a eagraíonn Údarás na Gaeltachta i gcomhair leis an eagraíocht Junior Achievement Ireland.

Roghnaigh na moltóirí togra Choláiste Cholmcille as 21 scoil a bhí páirteach sa chomórtas Clár Comhlachtaí le hÚdarás na Gaeltachta.

Truailliú na n-aigeán, athúsáid dramhpháipéir agus Bealach an Atlantaigh Fhiáin - cuid de na téamaí a spreag daltaí i scoileanna dara leibhéal le comhlacht a bhunú faoi scéim Chlár na gComhlachtaí le Údarás na Gaeltachta.

Is iad an eagraíocht Junior Achievement Ireland a bhunaigh an clár fiontraíochta scoile seo atá á riar anois ag Údarás na Gaeltachta i scoileanna Gaeltachta.

Brícíní déanta as dramhpháipear na scoile agus min sáibh as an rang adhmadóireachta a bhí ag daltaí Ghairmscoil Cú Uladh i mBaile na Finne i gCo. Dhún na nGall.

Ní úsáidtear gliú ná ceimiceáin ar bith sa phróiseas se.Tumtar an páipéar a úsáidtear sa scoil isteach i mbaraillí uisce leis an min sáibh ón rang adhmadóireachta. Múnlaítear brícíní as an ábhar fliuch, agus fáisctear an t-uisce as i múnla iarainn.

Dúirt duine de na daltaí a bhunaigh an togra "Tóin The Theolaí," Eibhlín Ní Bhaoill go bhfuil an próiseas saor ó thruailliú ceimiceach, agus go bhfuil na brícíní féin, glan agus éadrom. "Bealach iontach maith atá ann le húsáid úr a bhaint as an pháipéar a bíos fágtha ag scoltacha agus a chaithfear a mhionú anois ar mhaithe le dlithe cosanta sonraí. Má smaointíonn tú ar na scoltacha uilig a chaitheann páipéar agus min sáibh amach, thiocfadh an t-ábhar sin uilig a úsáid arís le brícíní tine a dhéanamh."

Ocht scoil a bhain an comórtas craoibhe amach – as níos mó ná fiche scoil agus 750 dalta as contaetha Gaeltachta na tíre.

Foghlaimíonn na daltaí scileanna taighde, airgeadais, margaíochta agus díolaíochta le linn dóibh an comhlacht a bhunú agus an táirge a cheapadh.

Dúirt Marc de Faoite, Stiúrthóir Fiontraíochta Údarás na Gaeltachta, go bhfuil sé tábhachtach aos óg na Gaeltachta a chur ag smaoineamh ar na deiseanna atá thart orthu ina gceantar féin.

"Ba mhaith linn go bhfeicfeadh siad na hacmhainní atá thart timpeall orthu agus bheadh súil againn go bhfillfidh siad ar a gceantar dúchais amach anseo lena bhunú amach anseo."

Is iad daltaí Choláiste Cholmcille, Indreabhán, Co  na Gaillimhe - Stephen Ó Conghaile agus Feidhlim Ó Cualáin - a fuair príomhdhuais an chomórtais inniu as suíomh idirlín a dhíolann táirgí a bhaineann leis an fharraige.

Díolann siad táille le Facebook as fógraíocht a dhéanamh agus trácht a threorú chuig a suíomh savetheseas.com. Tugann siad sciar 20% dá mbrabús do charthanais chosanta timpeallachta.

Déanfaidh na buaiteoirí ionadaíocht ar scoileanna na hÉireann i gcomórtas na hEorpa i Lille sa Fhrainc i mí Iúil.