Adhlacadh in Inis, Co an Chláir, ar maidin Laura Brennan, an bhean óg 26 bliain d’aois a raibh ailse cheirbheacs uirthi agus a bhásaigh an tseachtain seo caite. 

Bhí cáil ar Laura faoin tacaíocht a thug sí d'fheachtas Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar son na vacsaíne HPV nuair a tháinig ailse uirthi féin dhá bhliain ó shin. Deir an Fheidhmeannacht gur tháinig ardú 20% ar an líon daoine a fuair an vacsaín de bharr na hachainí a rinne Laura.

I ndiaidh na sochraide ar maidin, tháinig muintir agus cairde Laura le chéile d'Aifreann cuimhneacháin. Ba é Easpag Chill Dalua an Dr Fionntán Ó Monacháin a bhí i bhfeighil an Aifrinn in Ard-Eaglais Naoimh Peadar agus Pól in Inis.

D'iarr Laura go gcuirfí í roimh an Aifreann cuimhneacháin le príobháideachas a thabhairt dá muintir.

Bhí aide de camp an Taoisigh, aide de camp an Uachtárain agus an tAire Sláinte Simon Harris i measc na gcéadta a bhí i láthair. 

Ag an Aifreann, chuir a cairde agus gaolta siombailí a bhain lena saol os comhair an phobail - geansaí peile mhná Cho an Chláir agus pictiúr dá madra Bailey ina measc.

Ina sheanmóir, rinne an príomhcheiliúraí an tAthair Pat Malone comhbhrón le hathair agus máthair Laura - Bernie agus Larry - agus lena deartháireacha Colin, Fergal agus Kevin.

Labhair sé faoin ngrá a bhí ag Laura don saol agus faoin misneach a bhí aici agus í ag cur cúrsaí sláinte chun cinn i measc mhná na tíre.  

Dúirt sé gur léirigh an obair a bhí ar bun ag Laura faoin vacsaín HPV an difríocht atá duine amháin in ann a dhéanamh sa saol seo. 

Ag deireadh an tsearmanais, dúirt duine dá deartháireacha - Fergal - go raibh éacht déanta aici mar ghníomhaí ar son na vacsaíne HPV agus go raibh an teaghlach croíbhriste ina diaidh.