Tá sé socraithe ag bord Ospís na Gaillimhe gan athbhreithniú breithiúnach a lorg maidir le cinneadh an Bhoird Phleanála diúltú dá bpleananna Ospís nua a thógáil ar thailte Ospidéal Pháirc Muirlinne sa chathair.

Cé go bhfuil géarghá le foirgneamh nua don Ospís, dúirt an Bord inniu go mbeadh costas mór i gceist le dúshlán chinneadh an Bhoird Phleanála a thabhairt sna cúirteanna agus nach bhfuil aon chinnteacht ann go n-éireodh leo.

I mí Feabhra i mbliana, shocraigh bord Ospís na Gaillimhe comhairle dlí a fháil faoi chinneadh an Bhoird Phleanála diúltú dá n-iarratas le foirgneamh úr 36 leaba a thógáil ar thailte Otharlann Pháirc Mhuirlinne sa chathair.

Rialaigh an Bord Pleanála in éadan a gcigire féin nuair a rinne siad an cinneadh agus dúirt go mbeadh an fhorbairt ag sárú chuspóir zónála an tsuímh i bPáirc Mhuirlinne agus ag cur as do ghnáthóg a bhfuil saibhreas luachmhar fiadhúlra a baint léi.

Ach i ndiaidh dhul i ndáil chomhairle le pleanálaithe agus dlíodóirí, d’fhógair an Ospís inniu nach bhfuil sé i gceist acu athbhreithniú breithiúnach a lorg san Ard-Chúirt.

Dúirt bord na hOspíse ar maidin gur mór an trua leo go gcaithfidh siad an cinneadh seo a dhéanamh nó go bhfuil blianta fada caite acu sa tóir ar shuíomh fóirstineach.

Creideann siad go fóill gurb iad na tailte i bPáirc Mhuirlinne an láthair is fearr don ionad nua. Dúirt siad chomh maith gur cheart tús áite a thabhairt d’othair agus do theaghlaigh daoine a bhfuil ailse orthu nó tinnis eile a chiorraíonn a saol, seachas don imní thimpeallachta a ba chúis le diúltú an chead pleanála.

Bíonn liostaí feithimh ag an Ospís dá seirbhísí agus deir siad go mbeidh a dhá oiread éilimh ar chúram as seo go ceann deich mbliana.

Dúirt an Ospís go gcuirfidh cinneadh an Bhoird Phleanála agus an mhoill a chruthós sé cúl ar a gcuid pleananna agus go bhfuil seans láidir ann nach mbeidh ar a gcumas freastal mar a ba mhaith leo ar gach duine a mbeidh cúram cónaitheach de dhíth air amach anseo.