I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe inniu, phléadáil oifigeach leasa pobail sa Roinn Coimirce Sóisialaí ciontach in airgead a ghoid óna fhostóir.

Phléadáil Ciarán McDonagh, 59 bliain d'aois as Cill Chiaráin, Iorras Aithneach, Co na Gaillimhe ciontach i 26 cúis as 110 cúis gadaíochta a bhí curtha ina leith. Dúradh sa chúirt nach bhfuil sé i gceist ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí leanacht leis na cúiseanna eile.

Nuair a cúisíodh Ciarán McDonagh i dtosach sna 110 cúis in 2016, bhi sé curtha ina leith gur ghoid sé €140,000 ón Roinn Coimirce Sóisialaí idir na blianta 2007 agus 2012. Phléadáil sé neamhchiontach. 

Bhí tús le cur lena thriail inniu ach ach díreach roimhe thug a abhcóide le fios don chúirt go raibh sé i gceist ag a chliant pléadáil ciontach i 26 cúis samplach a bhain leis na blianta idir 2009 agus 2012. Baineann na cúiseanna seo le €12,360.

Dúradh leis an chúirt gur shásaigh an phléadáil seo an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. Dúradh nach gcuirfí ach an fhianaise maidir leis na cúiseanna samplacha i láthair na cúirte nuair a ghearrfaí pionós ar Chiarán McDonagh. 

Dúirt a abhcóide nár ciontaíodh Ciarán McDonagh in aon choir riamh roimhe seo ach ó tharla go raibh na coireanna chomh tromchúiseach sin gur mhian leis go mbeadh deis ag a chliant leas a bhaint as tuairisc ó oifigeach promhaidh.

Gearrfar pionós ar Chiarán McDonagh ar 13 Samhain.