Táthar ag súil go gcabhróidh ceamaraí teirmeacha atá feisithe ar Abhainn na Gaillimhe le hiarrachtaí an líon daoine a bháitear inti gach bliain a laghdú. Cuireadh fios ar an bhád tarrthála i gcathair na Gaillimhe deich n-uaire ó thús na bliana.

Tá Abhainn na Gaillimhe ar cheann de na haibhneacha is láidre srutha san Eoraip. Ar an drochuair, báitear líon ard daoine san abhainn gach bliain, go háirithe daoine a thiteann amach san abhainn ag Droichead Uí Bhriain nó ag Droichead Wolfe Tone in aice leis an Phóirse Caoch.

Rianaíonn an ceamara teirmeach atá feisithe ar bharr fhoirgneamh Mhúsaem na Gaillimhe gluaiseachtaí daoine a théann amach san uisce chomh fada le Cé Nimmo.

Rianaíonn an dara ceamara atá feistithe ar fhoirgneamh Chomhlacht Poirt na Gaillimhe gluaiseachtaí sa duga agus amach ó gheata an duga.

Déantar maoirseacht ar na ceamaraí i Stáisiún Gardaí na Gaillimhe. Chomh luath agus a bhraitheann na ceamaraí teas coirp san uisce, buaileann aláram sa seomra faire. Cuirtear scéal chuig an Gharda Cósta i nDairbhre, Co Chiarraí, agus bíonn Seirbhísí Dóiteáin na Gaillimhe amuigh taobh istigh de 90 soicind agus bíonn Bád Tarrthála na Gaillimhe san uisce taobh istigh de 6 nóiméad.

Deir Mike Swan, bainisteoir oibríochtaí an bháid tarrthála i nGaillimh, gur fearr an deis a bheas ag na seirbhísí éigeandála daoine a tharrtháil de bharr na gceamaraí teirmeacha.

Tá baoi úr a dhéanann aithris agus rianú ar ghluaiseacht coirp san uisce ag Cumann an Bháid Tarrthála chomh maith.

Ach creideann feachtas sábháilteachta na Gaillimhe go gcaithfear níos mo na sin a dhéanamh. Dúirt Kate Fennell ón fheachtas go gcaithfear dréimirí, soilse agus eangacha tarrthála a fheistiú fosta le cabhrú le daoine iad féin a tharrtháil.

Tá Aontas na Mac Léinn in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh páirteach in iarrachtaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe daoine a choinneáil amach as an uisce. 

Chomh maith leis an deisín gutháin Galway Safe, a rianaíonn gluaiseachtaí daoine nuair a bhíonn siad in aice leis an abhainn nó le duga na cathrach, tá an feachtas Seas Suas bunaithe acu le cinntiú go dtugann mic léinn aire dá chéile agus iad amuigh san oíche.

Comhairlítear do ghrúpaí a chinntiú nach scarann siad óna chéile agus nach ligeann siad do dhaoine a bhfuil barraíocht ólta acu nó atá faoi thionchar drugaí imeacht ag fánaíocht leo féin.