Tá sé i gceist ag Ospís na Gaillimhe comhairle dlí a fháil maidir le cinneadh an Bhoird Pleanála cead a dhiúltú Ospís nua a thógáil ar thailte Ospidéal Pháirc Mhuirlinne. 

Ag cruinniú de bhord na hOspíse aréir, socraíodh na féidearthachtaí dlí a fhiosrú - athbhreithniú breithiúnach a lorg ina measc.

Bhí sé i gceist ag Ospís na Gaillimhe foirgneamh 36 leaba a thógáil ar imeall thailte an ospidéil. 

Níos luaithe an mhí seo, dhiúltaigh an Bord Pleanála glacadh le moladh a gcigire féin go dtabharfaí cead pleanála don fhorbairt ar 0.68 heicteár.

Dúirt an Bord go mbeadh an fhorbairt ag sárú chuspóir zónála an tsuímh a bhfuil stádas criosaithe oidhreachta, taitneamhachta agus áineasa aige. 

Chinn an Bord chomh maith go mbeadh an fhorbairt ag teacht salach ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe sa mhéid go bhfuil an suíomh i lár gnáthóige a bhfuil saibhreas luachmhar bith-éagsúlachta a baint léi.

Dúirt urlabhraí ón Ospís le Nuacht RTÉ/TG4 inniu go ndearna siad dianiarrachtaí suímh a fháil don fhoirgneamh nua sular thug siad faoin iarratas pleanála ar shuíomh Pháirc Mhuirlinne.

Chuir siad fógraí sna nuachtáin am ag lorg suíomh ach ní raibh aon rath ar na hiarrachtaí sin.

Ba é an suíomh 0.6 heicteár i bPáirc Mhuirlinne an t-aon cheann a bhí Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ábalta a chur ar fáil dóibh.

Ba iad an Taisce, Cairde Pháirc Mhuirlinne agus daoine aonair a chuir in éadan an chead pleanála ar an mbonn go gcuirfeadh sé as go mór don fhiadhúlra ansin.

Ceantar suntasach bithéagsúlachta atá ann - gnáthóg féileacán, beach, magairlíní agus eile.