Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláínte go bhfuil ráig den bhruitíneach i nDún na nGall. Bhí dhá chás den tinneas ann an tseachtain seo caite, trí cinn cheana féin an tseachtain seo agus tá tuilleadh cásanna fós á bhfiosrú faoi láthair.

Tá an bhruitíneach iontach tógálach agus tromchúiseach uaireanta.

Is féidir an tinneas a tholgadh ó dhuine ionfhabhtaithe nuair a dhéanann an té sin casacht nó sraoth. Gríos craicinn agus fiabhras an toradh is coitianta a bhíonn ar an tinneas, chomh maith le toinníteas nó súile dearga in amanna.

Deir an Fheidhmeannacht gur dhá dháileog den vacsaín MMR an modh is fearr leis an bhruitíneach a chosc. Oibríonn an vacsaín i 99% de chásanna. Bheirtear an chéad dáileog do pháistí faoi bhliain d'aois agus an dara dáileog nuair a bhíonn siad idir ceithre agus cúig bliana d'aois.

Moltar do dhaoine a rugadh i ndiaidh na bliana 1978 agus a bhfuil amhras orthu an bhfuair siad an vacsaín labhairt lena ndochtúir teaghlaigh.

Deir an Fheidhmeannacht fosta go bhfuil ardú mór ar líon na gcásanna den phlucamas, nó leicneach, ar fud na tíre i gcomparáid leis an tréimhse seo anuraidh agus tá siad ag iarraidh ar dhaoine a chinntiú go bhfuil an vacsaín ina aghaidh faighte acu.

Cásanna den Leicneach 2019

278 go dtí seo ó thús na bliana

- 14%   10-14 bl. d'aois

- 35%    15-19 bl. d'aois

- 25%     20-24 bl. d'aois

Cásanna den Leicneach Ean-Feabh 2018

43 cás

576 cás san iomlán a tuairiscíodh i 2018