Chualathas tuilleadh fianaise sa Phríomh-Chúirt Choiriúil inniu faoin gcuardach a bhí ar bun ag Gardaí ar fheirm i gCo Thiobraid Árann sna laethanta i ndiaidh do Bobby Ryan imeacht gan tásc ná tuairsic in 2011. 

Thángthas ar thaisí Bobby Ryan ar fheirm i bhFán an Ghabhann beagnach dhá bhliain níos deireanaí. 

Tá Patrick Quirke as an Bhréinseach Mhór i gCo Thiobraid Árann ag pléadáil neamhchiontach ina dhúnmharú.

Dúirt an Garda Tom Finan sa chúirt inniu go raibh sé páirteach sa chuardach ar Bobby Ryan - dioscmharcach páirtaimseartha ar tugadh Mr Moonlight air - ar fheirm a iarchéile Mary Lowry ar 7 Meitheamh 2011. 

Bobby Ryan

Dúradh sa chúirt go ndearna an Garda Finan ráiteas úr i dteach na cúirte inné i ndiaidh dó grianghraf den fheirm a bhí i seilbh Garda eile a fheiceáil sa chaife ansin ar maidin inné.

Dúirt an Garda Finan inniu gur thuig sé nach raibh a fhios aige cén áit go baileach a bhfuarthas corp Bobby Ryan nuair a thug sé a chéad ráiteas in 2013. 

Thuig sé ó shin, a dúirt sé, nach in umar séarachais a fuarthas an corp ach in umar eile ar an fheirm. 

Sa ráiteas úr a thug sé inné, dúirt an Garda Finan gur cuimhin leis anois burlaí sadhlais a fheiceáil ar an láthair ar a bhfuarthas an corp.

Ghlac an Garda Finan leis, a dúirt sé, gur taispeáineadh an grianghraf dó leis an fhianaise ó ocht mbliana ó shin a chur i gcuimhe dó. 

Fiafraíodh de ar ghlac sé leis nár chóir go mbeadh fianaise á plé aige le finnéithe eile roimh an éisteacht. 

Mhaígh sé nár phléigh sé fianaise le haon Gharda eile agus nach raibh aon bhaol ann go mbeadh sé féin agus a chomhghleacaithe ag cumadh ná ag cur fianaise as a riocht.

Níos luaithe, dúirt an Garda John O'Connor nach nglacfaí grianghraf de ghnáth agus cuardach ar bun ar dhuine atá ar iarraidh, agus nach nós é nótaí a thógáil ná píosaí físeáin a thaifeadadh le linn cuardaigh. 

Dá mbeadh fiúntas ó thaobh fianaise de ag baint le haon rud a gheobhfaí, chaomhnófaí é, a dúirt sé, agus chuirfí Gardaí níos sinsearaí ar an eolas.

Fiafraíodh den Gharda O'Connor ar chuala sé Gardaí ag plé fhianaise an cháis sa chaife thíos staighre sa chúirt inné. 

Dúirt sé gur chuala sé Garda eile ag caint faoi bhurlaí sadhlais a fheiceáil ar fheirm Mary Lowry agus an cuardach ar siúl.

Níor phléigh sé féin aon rud a bhain le fianaise an cháis le Gardaí eile sa chúirt inné, a dúirt sé.